WEF: reformování tržního kapitalismu a čtvrtá industriální revoluce mezi hlavními výzvami současnosti

WEF/Cologny. Světové ekonomické fórum (WEF) uveřejnilo zprávu o vnímání globálních risků pro rok 2017 a na základě toho shrnuje hlavní okruhy problémů k řešení. V tomto roce se už jednalo o desátou zprávu tohoto typu.

Podle zveřejněného dokumentu je nutné reformovat tržní kapitalismus vůbec. Tváří tvář současné vlně politického populismu a anti-establishmentové politice už nestačí jenom nastartovat hospodářský růst.

Rok 2016 ukázal, že polarizace společností a nárůst národního sentimentu v Evropě i mimo ni jsou skutečností. Otázkou je, zda krize tradičních západních politických stran už není krizí demokracie. Bude tak třeba brát ohled na otázky identity a společenství. Zpráva také hovoří o narušování občanského prostoru vládami, ať už pomocí omezení financování občanských organizací, kybernetickým dohledem či přímo fyzickým násilím.

Dalším problémem k řešení, který představuje zdroj risků, je problém technologické změny ve vztahu k pracovnímu trhu. Zpráva ale nevidí souvislost mezi současnou anti-establishmentovou politikou a technologickou změnou. Schopnost zvládnout čtvrtou industriální revoluci vidí jako významnou výzvu pro vládnutí.

Pátým okruhem problémů je zápas o uchování systému globální spolupráce. Jeho význam je ještě jasnější díky syrské krizi a migrační krizi.

Konečně, posledním okruhem risků je oblast životního prostředí, a to konkrétně adaptace na extrémní změny počasí a také na nedostatek vody spojené s neschopností snížit globální oteplování. Tyto otázky souvisejí pak s dalšími problémy – nárůstem konfliktů a také migrací.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.