Celosvětově naroste nezaměstnanost o 3,4 milionů lidí, říká zpráva ILO pro rok 2017

Mezinárodní organizace práce (ILO) uveřejnila svou pravidelnou zprávu World Employment and Social Outlook.  Globální míra nezaměstnanosti má vzrůst na 5,8 % v roce 2017, což bude představovat nárůst na 3,4 milionů nezaměstnaných. Celkový počet globálně nezaměstnaných bude dosahovat více než 201 milionů osob, s dodatečným nárůstem 2,7 milionů lidí v roce 2018, protože tempo růstu pracovní síly je rychlejší než tvorba pracovních míst.

Ředitel ILO Guy Ryder, tvrdí, že čelíme dvojité výzvě – jednak opravit škody způsobené globální ekonomickou a sociální krizí, a dále vytvořit kvalitní pracovní místa pro desítky milionů nových uchazečů o zaměstnání, kteří vstupují na pracovní trh každý rok.

Ekonomický růst přináší zklamání a je nedostatečný jak ohledně úrovně, tak i stupně inkluze. Ukazuje to na pochmurný obraz globální ekonomiky a na její neschopnost vytvářet dostatečné množství pracovních míst. Nemluvě o kvalitních pracovních místech. Neustále vysoká míra zranitelných forem zaměstnání spolu s jasným nedostatek pokroku v oblastech kvality pracovních míst – a to dokonce i v zemích, kde se celková čísla zlepšují – je varující. Podle zprávy je nutné zajistit, aby zisky z růstu byly sdíleny inkluzivně.

Zpráva dále ukazuje, že tzv. zranitelné formy zaměstnání – tedy např. pracující rodinní příslušníci a osoby samostatně výdělečně činné – zůstane nad 42% celkové zaměstnanosti, což celosvětově znamená 1,4 miliardy lidí.

Ve skutečnosti je jeden ze dvou pracovníků v rozvíjejících se zemí ve zranitelné formě zaměstnání. V rozvojových zemích je to více než čtyři z pěti pracovníků, říká Steven Tobin, hlavní ekonom ILO a hlavní autor zprávy.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.