Varování z Kanady: CETA ohrožuje zdraví i práci Evropanů

The Councils of Canadians připravil pro evropské občany poučené video o konkrétních důsledcích smluv o smlouvách volného obchodu NAFTA a CUSTA, které Kanada uzavřela v letech 1989 a 1994.

Vedle snížení kvality potravin, zdravotních a ekologických norem, tyto smlouvy přispěly velkou měrou k odlivu pracovních míst z Kanady a k nárůstu nezaměstnanosti. Smlouvy ale také posílily postavení soukromých korporací v neprospěch vlád v rámci zvláštních arbitrážních procesů. Jak video s českými titulky vysvětluje, znamenají tyto arbitráže milionové ztráty ze státních rozpočtů. Tyto arbitráže umožňují korporacím žalovat vlády za kroky, které podle jejich názoru ohrozí jejich zisky.

V současné době Evropská unie a Kanada uzavírají podobnou dohodu o volném obchodu pod názvem CETA (celým jménem Comprehensive Economic and Trade Agreement), která má upravovat podmínky volného obchodu a také autorského práva mezi Kanadou a Evropskou unii. Vzhledem k tomu, že Kanada dnes hostí více než 40 tisíc poboček amerických korporací, je tato smlouva ohrožením evropských norem potom, co jednání o TTIP (zatím) nebyla úspěšná.

Na webu The Council of Canadians najdete další informace.

Poznámka: Chcete-li vidět české titulky, klikněte na CC. Chcete-li změnit barvu titulků, jděte prosím do nastavení. Doporučena je černá barva titulků.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.