Obamovo dědictví. Přehledně a jasně

V jakém celkovém stavu dostane nový americký prezident  Donald J. Trump zemi a její zahraniční vztahy?

Danielle Kurzleben zmapovala pro americké noviny NPR velmi přehledně výsledky Obamova prezidentství v letech 2009 až 2017, které ukazují, v jakém stavu zemi a její zahraniční politiku přebírá nastupující prezident Donald Trump. Z jejího rozsáhlého článku jsme pro naše čtenáře vybrali  to nejdůležitější.

Domácí politika

Americká domácí politika se během Obamovy éry změnila. Demokraté ztratily většinu, která jim umožnila přijmout balíčky zákonů jako je Obamacare a Dodd-Frankovu reformu finanční regulace.

Poté ale Demokratická strana ztratila svojí pozici a má dnes nejnižší zastoupení v obou komorách parlamentu za skoro celé jedno století. V konkrétních číslech je to pokles z 257 hlasů na 194 a z 57 a na 46 pro kongres a senát. To znamená, že prezident Trump vstupuje do úřadu se skoro stejně silnou republikánskou většinou jakou měl Obama v roce 2009 (s rozdílem, že šlo o demokratickou většinu).

Podobný vývoj je možné sledovat i v dalších politických, volených úřadech. Zastoupení demokratů za Obamy pokleslo v úřadech guvernérů ze 28 na 16 a propadl se také počet poslanců v zastupitelských orgánech států federace.

Zajímavý vývoj zaznamenala v USA ale v době Obamy identifikace nebo podpora politických stran. Narostl totiž počet amerických občanů, kteří se přestali identifikovat s tradičními politickými stranami – demokraty i republikány.

Konkrétně v roce 2017 se 44 % voličů vidí jako nezávislí, 28 % jako republikáni a 25 % jako demokraté. V roce 2009 byla čísla poněkud jiná: 33 % jako nezávislí, 36 % demokraté a 30 % republikáni.

Zahraniční politika

V zahraniční politice přebírá Donald Trump od Obamy stále vojenské jednotky USA umístěné v Iráku a v Afgánistánu, i když jejich počet za Obamy významně poklesl.

Problémy, které během Obamova prezidentství vznikly a kterých si článek všiml, jsou vedle válečného konfliktu v Sýrii také rostoucí napětí v oblasti severní Koreje a nárůst čínské přítomnosti a rostoucí napětí v Jihočínském moři. K velkému posunu došlo ve vztazích s Kubou.

V době Obamova prezidentství provedla Severní Korea celkem 5 jaderných testů (v roce 2009 to byl jeden). Snížilo se číslo vězněných na základně v Guantanámu z 242 v roce 2009 k 45 v roce 2017. Věznice nebyla zrušena.

V době Obamova prezidentství byla omezena americká vojenská přítomnost na zemi v Afganistánu a Iráku. Nicméně rozšířilo se použití vojenských dronů k útokům ze vzduchu. Za Bushe byly leteckým útokům vystaveny 4 země, za Obamy pak celkem 7 zemí.

Na rozdíl od roku 2009 vzrostla vojenská přítomnost Číny v prostoru Jihočínského moře. V roce 2009 neměla Čína ani jeden zdejší ostrůvek, v roce 2007 jich kontroluje 7.

Nárůst zaznamenalo číslo lidí na planetě, kteří byli nuceni opustit svoje domovy. V roce 2008 se jednalo o 42 milionů lidí a v roce 2015 o 63.5 milionů lidí.

Za prezidenta Obamy ale došlo ke snížení jaderných hlavic celosvětově. V roce 2008 jich bylo celkem 11 947 a v roce 2015 potom 9920.

Kriminalita a imigrační politika

Ohledně kriminality v USA byl hlavním trendem Obamova prezidentství její celkové snižování. Snížila se násilná kriminalita, ale vzrostlo poměrně viditelně násilí vůči policistům: zabití při službě čítali celkem 41 v roce 2009 a 66 v roce 2016.

S ohledem k imigrační politice za Obamy se ukazuje, že poklesl počet lidí zadržených při přechodu z Mexika. V roce 2009 se jednalo o celkem 503 386 lidí a v roce 2016 potom o 192 969 lidí. Naopak ale stoupl počet zadržených lidí při pokusu o ilegální vstup do USA z jiných zemí (hlavně střední Ameriky): v roce 2009 to bylo 52 655 a v roce 2016 o celkem 222 847 lidí.

Poklesl počet lidí, kteří jsou v USA nelegálně. Jde ale o mírný pokles. Z 11,9 milionů v roce 2008 na celkem 11,1 milionů v roce 2014.

V porovnání s rokem 2008 USA přijalo také více lidí se statusem uprchlíka (60 191 v roce 2008 a celkově 84 995 v roce 2016).

Ekonomika a sociální vývoj

Ekonomickou situace si probereme na základně dat z citovaného článku přehledněji v grafu.

Nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti v prosince 2016 je o vice než tři procentní body nižší než, když se Obama ujímal úřadu a více než pět procentních bodů nižší, než kdy byla na svém vrcholu v říjnu 2009 – 10%. (Zdroje: 12)

 

7.8% (leden 2009)

4.7% (prosinec. 2016)

HDP

Když se Obama ujímal úřadu, byly Spojené státy v hluboké recesi a HDP pokleslo o 3,5 % oproti minulému roku. Po propadu -4,1% se HDP vzchopilo a ve třetím čtvrtletí bylo 1,7 %, skrovné, leč stabilní. (Hodnoty ukazuje procentní změnu HDP vůči stejnému období minulého roku, tj. Meziroční srovnání.  | Zdroje: 12)

 

-3.5% (Q1 2009)

+1.7% (Q3 2016)

Příjmy domácností

Příjmy domácností klesaly, dno bylo 53 000 v roce 2011 a 2012. Od té doby byl růst povzbuzující, především skok ve výši 5,2 % v letech 2014 a 2015, což byl jeden z největších nárůstů za 50 let. (Hodnoty jsou v dolarech roku 2015 | Zdroje: 12)

 

$55,376 (2008)

$56,516 (2015)

Průměrný příjem horních 5%

Zatímco se střední třídě daří lépe než v roce 2008, nejbohatší Američané se také nemají zle. Průměrný příjem pro lidi ve skupině horních 5 % vzrostl od roku 2008 o 8,1%. (Hodnoty jsou v dolarech roku 2015  | Zdroje: 12)

 

$324,431 (2008)

$350,870 (2015)

Růst mezd

Růst mezd by v lednu 2009 vyšší, ale to bylo těsně před recesí, která je snížila na minus 2% po většinu roku 2010. Takže hodinový růst mezd není tak vysoký, jako když Obama nastupoval, trajektorie je lepší a pohybuje se nahoru. (Hodnoty jsou vyjádřeny procentní změnou v průměrných hodinových výdělcích, meziročně.  | Zdroje: 12)

 

+3.6% (leden 2009)

+2.9% (prosinec 2016)

Inflace (CPI)

Nikdo nemá rád vyšší ceny, ale inflace může být i pozitivní. Recese poslala inflaci pod nulu, ale inflace se zotavila a je nyní kolem 2 %. Hranice dvou procent je to, o co usiluje svou politikou FED. (Hodnoty jsou vyjádřeny v meziročním procentním rozdílu. | Zdroje:  12)

 

-0.1% (leden 2009)

+2.1% (prosinec 2016)

Chudoba

Míra chudoby se za Obamy nedříve zhoršila a následně zlepšovala. V roce 2008 byla 13,2 %, ale rostla. Vrcholu dosáhla v roce 2010 ve výši 15,1 % a následně klesala.  (Zdroje: 12)

 

13.2% (2008)

13.5%

(2015)

Výdělky žen jako podíl výdělků mužů

Mezera mezi plnými pracovními úvazky mužů a žen v minulých desetiletích postupně rostla. Vzrostla o dva procentní body mezi lety 2008 a 2015. (Hodnota je vykázána pro plný úvazek, podíl ženského výdělku k mužskému. | Zdroje: 12

 

77.1% (2008)

79.9%

(2015)

Výdělky černých pracovníků jako podíl bílých

Mediánový příjem Afroameričanů (plné pracovní úvazky) jako podíl bílých jen o málo vzrostl a pohybuje se kolem 76%. (Hodnoty jsou za plné úvazky jako podíl. | Zdroje: 12)

75.8% (2008)

76.4%

(2015)

Výdělky hispánských pracovníků jako podíl k výdělkům bílých Podobně jako pro černé Američany, i výdělky Hispánců se jen maličko zvýšily a přiblížily se 66%. (Hodnoty jsou za plné úvazky jako podíl. | Zdroje: 12) 65% (2008)

65.7%

(2015)

Výdělky Asiatů jako podíl k bílým

Asiaté obvykle vydělávají vice a mají nižší nezaměstnanost než ostatní skupiny. Vydělávají více než bílí a mezi lety 2008 a 2015 se tato mezera poněkud zvětšila. (Hodnoty jsou za plné úvazky jako podíl | Zdroje: 12)

 

105.3% (2008)

109.1% (2015)

Nerovnost

Gini koeficient měří nerovnost na škále od 0 do 1, kde 0 zastupuje absolutní rovnost (tedy stejný příjem pro každého) a 1 znamená absolutní nerovnost (jedna osoba má veškerý příjem). Toto měřítko nerovnosti se mezi lety 2008 a 2015 zvýšilo. (Zdroje: 12)

 

0.466 (2009)

0.479

(2015)

90./10. příjmový percentil

Jedno z měřítek nerovnosti je, kolikrát víc vydělávají nejbohatší než nejchudší. Tato mezera za Obamy vzrostla. (Zdroje: 12)

 

11.37 (2008)

12.23

(2015)

S&P 500

I s úpravou o inflaci,  S&P 500 se v posledních osmi letech dařilo dobře, což je vyjádřeno více než zdvojnásobením z 930 bodů na vice než 2 200. (Hodnoty za rok 2009 jsou vyjádřeny v dolarech roku 2016 | Zdroje: 12)

 

930.72 (23. leden, 2009)

2,266.72

(11. leden, 2017)

Federální deficit

Za Obamy se federální deficit nejprve zvyšoval, aby se následně snížil. Nakynul na 9,8 % HDP v roce 2009, a to kvůli zavedeným programům ke stabilizaci ekonomiky během recese. Stimul masivně zvýšil deficit, ale také pomohl ekonomiku vytáhnout z recese.  (Zdroje: 12)

 

3.1% of HDP (2008)

2.4% of HDP (2015)

Federální dluh

Federální dluh v prvních letech Obamova vládnutí prudce rostl, následně rostl pomalejším tempem. Obama sám podepsal některá expanzivní opatření, jako ekonomické stimuli a později rozšíření daňových úlev, ale i tak bylo naplánováno, že dluh poroste, ještě dříve než se ujmul úřadu, viz: Committee for a Responsible Federal Budget notes. (Zdroje: 12)

 

77.4% of HDP (Q1 2009)

104.8% of HDP (Q3 2016)

Míra participace na trhu práce

Míra participace na trhu práce se snižovala o té doby, kdy se Obama ujal úřadu. Část z toho jde navrub demografickým posunům. Část jde ovšem navrub ekonomickým problémům. V roce 2014  CBO přisoudilo půlku propadu demografii a půlku ekonomickým problémům. (Míra participace na trhu práce měří podíl populace starší 16. let, která buď má, nebo si hledá práci.  | Zdroje: 12)

 

65.7% (leden 2009)

62.7% (prosinec 2016

 

Zájemci si mohou najít další údaje o Obamově dědictví v citovaném článku a v angličtině zde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.