Michail Gorbačov: „Vypadá to, jako kdyby se svět chystal na válku“

Přečetli jsme: Bývalý prezident SSSR a nositel Nobelovy ceny za mír ve svém článku pro Time naléhavě vyzval světové lídry k odzbrojení, ukončení závodů ve zbrojení a ke spolupráci. Gorbačov varuje před novým kolem zbrojení a před válkou, která je podle něj ve vzduchu.

Bývalý prezident SSSR, generální tajemník Komunistické strany SSSR a držitel Nobelovy ceny za mír Michail Gorbačov publikoval nový článek pro časopis Time.

Podle Gorbačova je současný svět přetížen problémy, zatímco politici jsou zmatení a v rozpacích. Za nejnaléhavější problém Gorbačov označil „militarizaci politiky a nové závody ve zbrojení“, které je třeba na prvním místě zastavit. Jak dále bývalý sovětský prezident píše:  „Více vojsk, tanků a ozbrojených transportérů přichází do Evropy. Síly a zbraně NATO a Ruska, které bývaly umístěny dále od sebe, jsou nyní těsně u sebe, jako kdyby se mělo střílet zblízka.“

Svět se připravuje na válku

„Zatím rozpočty zemí jsou napjaté, aby mohly financovat základní sociální potřeby lidí“, pokračuje Michail Gorbačov, „vojenské výdaje rostou. Peníze se lehce najdou pro sofistikované zbraně, jejichž destruktivní síla je srovnatelná se zbraněmi hromadného ničení, pro ponorky, jejichž jediný výstřel může zničit půlku kontinentu, pro raketové obrané systémy, které podkopávají strategickou stabilitu.

Politici a vojenští lídři znějí stále útočněji a obranné doktríny jsou stále nebezpečnější. Komentátoři a televizní osobnosti se k tomuto agresivnímu chóru připojují. Vypadá to, jako kdyby se svět připravoval na válku.“

Michal Gorbačov se ve svém textu odvolává na zkušenost z 80. let 20. století, kdy společně s USA začal proces redukce jaderních zbraní. Podle něj od té doby došlo postupně k likvidaci 80 % jaderných zbraní z dob studené války a „Ničí bezpečnost se nesnížila a nebezpečí jaderné války jako důsledku technické poruchy nebo nehody se snížila.“

Tento vývoj byl, jak Gorbačov zdůrazňuje, možný především díky „uvědomění lídrů hlavních jaderných mocností, že jaderná válka je neakceptovatelná.“ V listopadu 1985 došli lídři USA a SSSR k závěru, že jaderná válka nemůže být vyhrána na prvním ženevském summitu, připomíná ve svém článku.

Jak dále Michail Gorbačov píše: „Ovšem dnes se jaderná hrozba opět zdá reálná. Vztahy mezi mocnostmi se už několik let zhoršují. Ti, kdo se přimlouvají za navýšení zbrojení a vojensko-průmyslový komplex, si mnou ruce.“ Odpovědí na takový varovný vývoj je podle jeho slov obnovení politického dialogu a zaměření se na společná rozhodnutí a na společné akce.  Boj proti terorismu je slovy Gorbačova „skutečně důležitý, urgentní úkol“, ale nestačí k tomu, aby se stal jádrem normálních vztahů či partnerství.

Gorbačov je přesvědčen, že „Důraz by opět měl být na zabránění válce, na ukončení závodu ve zbrojení a snížení zbraňových arsenálů. Cílem by mělo být se dohodnout nejen na úrovních a stropech jaderných zbraní, ale také na raketové obraně a na strategické stabilitě.

V moderním světě musejí být války prohlášeny mimo zákon, protože žádný z globálních problémů, kterým čelíme, nemůže být řešeno válkou – ani chudoba, ani životní prostředí, migrace, růst populace či nedostatek zdrojů.“

Čas rozhodnout a jednat je nyní

V závěrečné části textu se Michail Gorbačov obrací na členy Rady bezpečnosti OSN jako na orgán, který má prvotní odpovědnost za světový mír a bezpečnost, aby „učinili první krok.“ A dále píše: “

„Obzvláště, navrhuji, aby se schůze Rady bezpečnosti odehrála na úrovni hlav států a přijala rezoluci deklarující, že jaderná válka je nepřijatelná a nesmí být nikdy vedena.

Myslím, že iniciativ k přijetí takového rezoluce by měla přijít od Donalda Trumpa a Vladimira Putina – prezidentů dvou zemí, které drží přes 90% světového jaderného arzenálu a tedy nesou zvláštní odpovědnost.“

Konečně Gorbačov připomenul parafrází slova amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta, že jednou z hlavních svobod je svoboda od strachu. A Gorbačov ohledně toho ve svém textu na konec shrnuje: „Dnes nesou břemeno strachu a stresu z tohoto břemene miliony lidí a hlavním důvodem pro to je militarismus, ozbrojené konflikty, závody ve zbrojení a jaderný Damoklův meč. Zbavit svět tohoto strachu znamená učinit lidi svobodnější. Toto by mělo být společným cílem. Mnohé další problémy by pak bylo možné řešit snadněji.

Čas rozhodnout a jednat je nyní.“

 

Ilustrační foto: Prostokvashino – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37844518

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.