Studie: V Německu je živitelem rodiny stále muž

Bloomberg. Studie zjistila, že matky zůstávají v zaměstnáních na půl úvazku místo, aby se vrátily k plnému úvazku. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Pro mnoho německých matek se plný pracovní úvazek stává věcí minulosti.

To vyplývá ze studie, která vzala v úvahu poslední vývoj země a ukazuje na rozdíly v rodinné politice mezi východním a západním Německem.

Ve východním Německu byla tradice plného úvazku pro matky oslabena a sladěna v souladu s dominantním přístupem na Západě, tvrdí studie. A ženy po celém Německu nyní stále více zůstávají po narození dítěte v pracích na částečný úvazek, a to nikoliv jako krůček k pozdějšímu plné úvazku. Studii vypracovaly a publikovaly feministické ekonomky.

Znovusjednocení země v roce 1990 zahájilo období konvergence, kdy bývalé východní Německo dostalo balík západních politik – včetně daňových transferů a rodinné politiky. Byly zavedeny nové pobídky, které znamenaly, že ženy z východního Německa mohly z práce odejít jednodušeji po narození dítěte, reformy, které udělovaly příplatky rodinám, v nichž jeden rodič pracoval jen omezený počet hodin týdně.

Nicméně pro ženy ze západního Německo platilo, že to byla flexibilita částečných úvazků, která jim vůbec umožnila pracovat. Naproti tomu ve východním Německu se posun se týká kultury silného zapojení žen do pracovní síly, což bývalé socialistické vlády považovaly za klíčové pro emancipaci žen. Problém s trávením dlouhých období v částečných úvazcích, jak vysvětlují autorky, je ten, že se často týká nízko placených sektorů a ty zase nabízejí jen malé příspěvky do důchodu, růst mzdy či vyhlídky na školení pro lepší kariéru.

Péče o děti je pro pracující matky dostupná, ale obvykle nepokrývá celý den. Mnoho školek a škol zavírá již brzy odpoledne.

„Tento model 1,5 dále posiluje,“ říká jedna z autorek studie. Vyrovnat rozdíly v pracovní době uvnitř stejné domácnosti „by bylo dobré pro ženy i muže – bylo by to dobré pro ekonomiku.“

Německo má v Evropě nejnižší podíl rodin, v nichž oba dva rodiče pracují na plný úvazek hned po Nizozemí. Asi 80 % částečných úvazků v Německo mají ženy, podle dat Federální agentury práce.

Jedním z důvodů mohou být kulturní normy – oblast, v níž si jsou východní a západní Německo dosti vzdálené. Autorky citují studii, která uvádí, že v roce 2000 55 % obyvatel západního Německa byla pro to, aby matka malého dítěte nebyla zaměstnána, ve srovnání s 36 % na východě země.

Jedna z autorek studie říká, že pobídky podobné těm švédským, kdy oba dva rodiče jsou povzbuzováni k tomu, aby snížily svůj úvazek může nejen změnit vnímání rodičovství, ale také pomoci firmám nalákat talenty – „obzvláště v Německo, kde je trh práce na vrcholu a firmy bojují o dobré pracovníky.“

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.