Komise představuje Bílou knihu o budoucnosti Evropy: cesty k jednotě pro EU s 27 členy

Evropská komise. Evropská komise představila Bílou knihu o budoucnosti Evropy, která tvoří její příspěvek k Římskému summitu, který se bude konat 25. března 2017.

EU se připravuje na oslavy 60. výročí EU, ohlížíme se zpět na uplynulých sedm desetiletí a na rozšířenou Unii s 500 miliony občanů, kteří žijí ve svobodě v jedné ze světově nejvíce prosperujících ekonomik. Ale zároveň se EU musí dívat dopředu na to, jak vytvořit svou vizi budoucnosti se 27 členy. Bílá kniha vytyčuje pro Evropu v následující dekádě hlavní výzvy a příležitosti. Představuje pět scénářů, jak se EU může vyvíjet do roku 2025, podle toho, jak na ně odpoví.

Předseda Evropské komise, Jean-Claude Juncker uvedl: „Před šedesáti lety se zakladatelé Evropy pokusili sjednotit kontinent silou práva spíše než ozbrojenou silou. Můžeme být hrdí na to, co jsme od té doby dokázali. I náš nejčernější den roku 2017 bude pořád ještě podstatně jasnější, než ty trávené našimi předky v bitevním poli. Když si připomínáme 60. výročí Římských smluv, je také čas na to, aby si sjednocená Evropa 27 členů vytvořila vizi pro svou budoucnost. Je čas pro vůdcovství, jednotu a společná předsevzetí. Bílá kniha Komise představuje několik různých cest, kterými se sjednocená EU s 27 členy může vydat. Je to začátek procesu, ne jeho konec, a já věřím, že se nyní uskuteční upřímná a široká debata.  Forma bude následovat funkci. Máme Evropskou budoucnost v našich rukou.“

Bílá kniha se snaží podívat na fungování Evropy v dalším desetiletí, od dopadu nových technologií na společnost a pracovní místa, pochyb týkajících se globalizace, bezpečnostních obav a nástupu populismu. Ukazuje, jakému výběru čelíme: buď nás tyto trendy smetou, nebo je vstřebáme a využijeme příležitostí, které přinášejí. Populace Evropy i její ekonomická váha upadají, zatímco ostatní části světa rostou. V roce 2060 tu nebude ani jeden členský stát, který by tvořil i jen jedno procento světové populace – což je pádný důvod pro to držet při sobě a dosáhnout tak víc. Jako pozitivní globální síla bude evropská prosperita záviset nadále na její otevřenosti a na silných vazbách na její partnery.

Bílá kniha představuje pět scénářů, každý z nich ukazuje možný stav Unie do roku 2025, podle toho jak se Evropa rozhodne. Scénáře, které pokrývají různé možnosti jsou ve své podstatě ilustrativní. Nejsou ani vzájemně se vylučující, ani vyčerpávající.

Scénáře  vývoje EU do roku 2025

Scénář 1 – Jedeme dál

EU27 se soustředí na pozitivní reformní agendu v duchu Nového startu pro Evropu od Komise z roku 2014 a podle Bratislavské deklarace, která byla schválena všemi 27 členskými zeměmi v roce 2016. Do roku 2025 to může znamenat:

        Evropané řídí automatická auta, ale mohou se setkat s problémy při přechodu hranic, neboť určité právní a technické překážky přetrvají.

        Evropané obvykle cestují přes hranice, aniž by museli zastavovat kvůli kontrolám. Posílené bezpečnostní kontroly znamenají, že je potřeba na letiště a železniční nádraží dorazit s velkým předstihem.

Scénář 2: Nic než jednotný trh

EU se znovu koncentruje na jednotný trh, neboť 27 členských zemí není schopno najít shodu na rostoucí počet politických otázek. Do roku 2025 by to mohlo znamenat:

      Překročení hranic pro obchodní či turistické účely může být obtížnější kvůli pravidelným kontrolám. Najít si práci v zahraničí je těžší a transfer práva na penzi do jiné země není zajištěn. Ti, kteří v zahraničí onemocní, budou platit vysoké účty.

      Evropané nebudou chtít používat tzv. vozidla s internetovým připojením, protože nebudou jednotná EU pravidla a technologické standardy.

Scénář 3: Ti, kteří chtějí víc, dělají víc

EU27 pokračuje jako dnes, ale dovolí, aby členové, kteří chtějí, mohli postupovat společně ve specifických oblastech jako bezpečnost, vnitřní bezpečnost nebo sociální otázky. Jedna nebo několik „koalic ochotných“ se objeví. Do roku 2025 to může znamenat:

        15 členských zemí založí policii a speciální jednotky, aby řešili přeshraniční kriminální aktivity. Bezpečností informace jsou okamžitě vyměňovány, neboť národní databáze jsou plně propojeny.

          Tzv. vozidla s internetovým připojením jsou ve 12 členských zemích široce využívána, neboť se tyto země rozhodly harmonizovat jejich technologické standardy.

 Scénář 4: Dělat méně, ale efektivněji

EU27 se soustředí na lepší a rychlejší politické reakce ve vybraných oblastech, zatímco bude dělat méně tam, kde nebude vnímaná přidaná hodnota. Pozornost a omezené zdroje se soustředí na vybrané oblasti politiky. Do roku 2025 to může znamenat:

        Evropský telekomunikační úřad bude mít kompetenci k tomu uvolnit frekvence pro přeshraniční komunikační služby, jako ty, které se používání pro tzv. vozidla s internetovým připojením. Bude také chránit práva uživatelů mobilů a Internetu, ať už budou v EU kdekoliv.

        Nová Evropská agentura proti terorismu pomůže zabránit vážným útokům díky systému sledování a označení podezřelých.  

Scénář 5: Dělat mnoho a více spolu

Členské státy se rozhodnout, že budou sdílet více moc, zdrojů a rozhodování přes hranice. Rozhodnutí budou na evropské úrovni učiněna rychleji a také rychleji vymáhána. Do roku 2025 toto může znamenat:

        Evropané, kteří si budou chtít stěžovat na navrženou větrnou turbínou financovanou ze zdrojů EU v jejich místě, nemohou kontaktovat svůj místní odpovědný úřad, neboť jim bude řečeno, aby se obrátili na kompetentní evropských úřad

      Tzv. vozidla s internetovým připojením jezdí bez problémů pro celé EU, jelikož existují celoevropská pravidla. Řidiči se mohou spolehnout na evropskou agenturu, která pravidla vynucuje.

Další kroky

Bílá kniha je příspěvkem Evropské komise k Římskému summitu, což je ta chvíle, kdy bude EU diskutovat nejen o tom, co bylo za posledních šedesát let dosaženo, ale také o své budoucnosti pro 27 členů. Bílou knihou začíná pro EU27 proces, v němž se má rozhodnout o budoucnosti Unie. Aby tuto debatu podpořila, bude Evropská komise, spolu s Parlamentem a s členskými státy, které projeví zájem, pořádat sérii „Budoucnost evropských debat“  po evropských městech a regionech.

Evropská komise přispěje do debaty v následujících měsících sadou úvah k tématům:

        Rozvoj sociální dimenze v Evropě

        Prohloubení ekonomické a měnové unie, na základě zprávy Pěti prezidentů z června 2015

        Spoutání globalizace

        Budoucnost evropské obrany

        Budoucnost financí EU

Podobně jako Bílá kniha i materiály k těmto tématům nabídnou různé nápady, návrhy, výběr či scénáře pro Evropu v roce 2025, aniž by v této fázi prezentovaly definitivní rozhodnutí.

Předseda komise Juncker se vyjádří ke „stavu Unie“ v září 2017 a vezme tyto nápady v potaz dříve, než budou učiněny první závěry na setkání Evropské rady v prosinci 2017.  

To pomůže stanovit posloupnost akce až do nových voleb v Evropské parlamentu v červnu 2019.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.