Zpráva ILO: Většina žen chce pracovat a většina mužů s tím souhlasí. 1. část

Přečetli jsme: Zpráva Mezinárodní organizace práce a Gallupu „K lepší budoucnosti pro ženy a práci: hlasy žen a mužů“ poskytuje první soupis globálních přístupů a vnímání žen a můžu ohledně žen a práce.

Výsledky pocházejí z průzkumu Gallupu, který byl proveden ve 142 zemích a dotazováno bylo téměř 149 000 dospělých. Jde o reprezentaci více než 99 % globální dospělé populace.

A zjištění odhalují nová fakta: celkově 70 % žen a 66 % mužů by byli rádi, aby ženy pracovaly v placených zaměstnáních. Každé z těchto čísel je více než dvounásobně větší než to, které vyjadřuje, že by ženy měly zůstává doma. Ženy po celém světě by preferovaly být buď v placeném zaměstnání (29%), nebo být v situaci, kdy by mohly, jak pracovat, tak se i starat o rodinu (41 %). A jen 27 % žen by chtělo zůstat doma.

Oněch 70% žen, které by chtěly mít placená zaměstnání z velké části zahrnuje i většinu žen, které nejsou součástí pracovní síly. A co je důležité, platí to téměř u všech regionů po celém světě, včetně několika regionů, kde je participace žen na trhu práce tradičně nízká, jako jsou arabské země a teritoria.

Názory mužů a žen se sbližují

Názory mužů i žen jsou v řadě případů podobné, ukazuje zpráva.

28 % mužů by chtělo, aby ženy v jejich rodině měly placené zaměstnání, 29 % by chtělo, aby zůstaly doma a 38 % by dávalo přednost tomu, aby mohly dělat obojí. V globálním měřítku ženy, které pracují na plný úvazek (podle definice Gallupu více než 30 hodin týdně) budou spíše preferovat uspořádání, v němž mohou vybalancovat práci a rodinné povinnosti. Ženy a muži s vyšším vzděláváním také spíše preferují, aby ženy jak pracovaly, tak i poskytovaly péči.

„Průzkum jasně ukazuje, že většina žen i mužů na této planetě chtějí, aby ženy měly placené zaměstnání. Politiky k podpoře rodiny, které ženám umožní, aby zůstaly a postupovaly v placeném zaměstnáním a stejně tak podpora mužů, aby na sebe vzali svůj spravedlivý podíl péče, jsou zásadní pro to, abychom dosáhli genderové spravedlnosti v práci,“ řekl generální ředitel Mezinárodní organizace práce, Guy Ryder.

Kromě otázky ohledně žen a práce, byli také účastníci průzkumu dotazováni, zda je přijatelné pro ženy v jejich rodinách mít placenou práci. Ženy více než muži považovali placenou práci za zcela přijatelnou (83 %) k 77 % mužů.

Rodiny hrají ve vytváření těchto postojů důležitou roli: u žen, které jsou domácnosti a není přípustné, aby žena pracovala mimo domov, asi jedna ze tří uvedla, že by chtěla mít placenou práci. Je ale také vidět, že oslabuje souhlas s tím, že žena může pracovat mimo domov, pokud jsou v rodině děti mladší patnácti let

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.