Zpráva ILO: Práce a rodina: hledání rovnováhy. 2. část

Přečetli jsme: Sladění péče o rodinu s prací ovšem pro ženy vytváří globálně velký úkol. Jak muži, tak i ženy ve velké většině zemí zmínili „sladění práce a rodiny“ jako jeden z hlavních problém, který ženy v placených zaměstnáních řeší.

ILO. Další témata jako neférové zacházení, zneužívání, harašení na pracovním místě, nedostatek dobře placených míst, ale také nespravedlivé odměňování se objevily v kategorii hlavních problémů v různých částech světa, které zveřejnil výzkum Světové organizace práce (ILO) a Gallupu.

Například v subsaharské Africe byly stejně zastoupené problémy „neférového zacházení a diskriminace na pracovišti“ (19 %), stejně jako rovnováha mezi prací a rodinou (18 %). V severní, jižní a západní Evropě bylo častěji uváděné sladění práce a rodiny, i když spravedlivá odměna byla také vnímána jako důležitá.

V Severní Americe bylo na prvním místě nerovné odměňování (30 %), na druhém místě pak sladění práce a rodiny (16 %) a neférové zacházení a diskriminace (15 %). V severní Africe, subsaharské Africe, jižní Asii a arabských státech „rodinní příslušníci nesouhlasí s tím, aby žena pracovala“ – tento výrok se objevil v pěti nejdůležitějších překážkách, kterým čelí ženy, které chtějí pracovat.

Překážky, jak je ženy vnímají, se mění s věkem. Mladé ženy ve věku 15-29 let spíše zmiňují nespravedlivé zacházení, zneužívání či harašení na pracovišti. A ženy v rozmezí 30-44 let spíše uvádějí nedostatek dostupné péče pro děti a rodinu. A s tím, jak ženy stárnou více uvádějí nerovné odměňování ve vztahu k mužům.

Výsledky výzkumu ILO a Gallupu jsme v první části zveřejnili zde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.