Zpráva ILO: Rostoucí rovnost? Ženské výdělky a pracovní místa. 3. díl

Přečetli jsme: Po celém světě většina pracujících žen uvedla, že jejich výdělek je významným zdrojem (30 %), nebo hlavním zdrojem (26 %) příjmu domácnosti. Muži jsou stále spíše než ženy hlavní živitelé: 48 % mužů uvádí, že jejich výdělek je hlavní zdroj příjmu domácnosti.

Mezi zaměstnanými ženami a muži s vyšším vzděláním je mezera mezi tím, jak hodnotí svůj příspěvek k příjmu domácnosti, menší.

Celkově ženy i muži mají podobné názory na příležitost žen na zaměstnání. Zpráva zjistila, že pokud má žena podobné vzdělání a zkušenosti jako muž, ženy i muži po celém světě nejspíše uvedou, že má stejné příležitosti si najít dobrou práci ve městě, nebo v oblasti, kde žije. Celosvětově, 25 % a 29% mužů uvedlo, že ženy mají lepší šance si najít dobrou práci. Ovšem důkazy nám ukazují, že na celém světě na trzích práce existuje rozdíl mezi muži a ženami a jejich příležitostmi.

Přístupy se liší od regionu a také podle vzdělání ženy a intenzity jejího zapojení do pracovních sil. Například v severní Americe je nejsilněji vnímána rovnost šancí. Většina z tohoto regionu (55 %) uvádí, že pokud má žena podobnou kvalifikaci jako muž, má stejnou možnost si najít dobrou práci. Spíše muži (60 %) než ženy (50 %) si toto myslí.

Na druhou stranu, severní, západní a jižní Evropa, ale také východní Evropa naopak ukazují odlišné vnímání. Ženy mají zde podle výzkumu horší příležitosti, i když mají podobnou kvalifikaci a zkušenosti jako muži.

Celosvětově platí, že čím vzdělanější ženy jsou, tím méně vidí lepší příležitosti na trhu práce pro ženy se stejnou kvalifikací jako muži. Ovšem názory mužů na příležitosti žen se s úrovní vzdělání příliš nemění.

Zpráva bezesporu ovlivní budoucí akce Mezinárodní organizace práce, týkající se iniciativy Women at Work, která směřuje k dosažení plné a trvalé genderové spravedlnosti i v měnícím se světě práce.

„Svět potřebuje pokročit v oblasti genderové spravedlnosti a v posílení žen v práci. Nejen kvůli ženám, ale kvůli celému lidstvu,“ uvedl Jim Clifton, ředitel Galllupu

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.