Kdo nemaže, zaplatí. Německo vyhlásí boj proti projevům nenávisti na sítích

Přečetli jsme: V Německu se plánuje zavedení větší odpovědnosti za nenávistný a urážlivý obsah na sociálních sítích. Podle současných návrhů zesílí tlak na rychlé mazání trestného obsahu pod hrozbou pokuty pro firmy až k 50 milionům euro.

Tageschau. Spolkový ministr spravedlnosti Maas chce v budoucnu právně řešit trestný obsah u Facebooku a Twitteru. Reagoval tím na studii Jugendschutz (jugendschutz.net). A pro firmy by to mohlo být drahé. Pokuty by mohly dosáhnout až 50 milionů euro. Píše o tom německý deník Tagesschau.

Spolkový ministr spravedlnosti Heiko Maas plánuje zákonnou úpravu v boji proti trestném obsahu na sociálních sítích. Firmy by podle toho byly zavázány odstranit, nebo zablokovat očividně trestný obsah během 24 hodin od příchodu stížnosti. Do této doby měli provozovatelé povinnosti sporné zprávy na svých platformách prověřit a nezávisle zablokovat.

Každé tři měsíce by měly firmy vytvořit zprávu o stížnostech. Pokud to neudělají, nebo pokud u oprávněných stížností nebudou jednat správně, budou platit pokuty. Kdo bude zodpovědný za to, že trestný obsah nebude buď vůbec vymazán, nebo příliš pozdě, může dostat peněžitou pokutu až ve výši pěti milionů euro. Pro samotnou firmu může pokuta za přestupek dosáhnout až 50 milionů eur.

Na Twitteru se moc nemaže

Ministr Maas není spokojen s dosavadními výsledky. Přeshraniční centrum, které je zodpovědné za ochranu mládeže na internetu zkoumalo v lednu a únoru praxi „mazání“ na sítích. Aktuální šetření ukázalo dle jugendschutz.net, že Facebook smaže, nebo zablokuje 39 % trestného obsahu, který byl nahlášen. Je to o sedm procentních bodů méně než při prvním testu v létě 2016. Jen 33 % bylo smazáno během 24 hodin od stížnosti.

U Twitteru je skóre horší: ke smazání vedlo jenom jedno oznámení ze sta. A v žádném případě nedošlo ke smazání během 24 hodin.

Vzor YouTube

Ve srovnání s prvním testem se výrazně zlepšilo YouTube. Zde je „mazací kvóta“ u trestného obsahu nahlášeného uživateli na 90 %. A u 82 % se obsah smaže během 24 hodin po ohlášení.

Ministr Maas považuje tuto praxi u YouTube za vzorovou, ale domnívá se, že ti ostatní mohou být přinuceni jen zákonnými pravidly k tomu, aby silněji zasáhli.

„Pro trestné štvaní a urážky by mělo být na sociálních sítích stejně tak málo místa jako na ulici. Facebook a Twitter nevyužili šanci ke zlepšení toho, jak mazat příspěvky. Nadále se maže jen málo trestných komentářů. A nemažou se dost rychle. Největší problém je a zůstane, že sítě neberou dost vážně stížnosti svých uživatelů.“  

Jed pro naši společnost

Jeho linie má podporu také u ministryně pro rodinu, Manuely Schwesig. Popsala nenávist a štvaní jako „jed naší společnosti.“ A proto požaduje důsledné konání ve formě rychlého mazání trestných obsahů.

Internetový svaz eco v roce 2016 zaznamenal podstatný nárůst stížnosti ohledně nenávistných komentářů a tzv. „fake news.“

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.