Deutsche bank: Japonská snaha ukončit “smrt přepracováním” bude brzdou ekonomickému růstu

CNBC. Deutsche Bank uvedla, že japonské snahy o zabránění smrti přepracováním tím, že se začnou nadměrnými přesčasy zabývat, by mohla významně poškodit ekonomický růst.

„Snížení přesčasových hodin povede k nižšímu příjmu domácností, výdělcích firem a k nižšímu potenciálu ekonomiky.

Odvětví náročná na práci, která závisí na domácí poptávce a zaměstnávají pracovníky na částečný úvazek, utrpí více,“ uvedla banka.

Nenárokované přesčasy a negativní publicita zesílí „šok z kratší pracovní doby.“

Deutsche Bank snížila svou předpověď ekonomického růstu pro Japonsko na 1,0 % v roce 2017 a 1,1 % v roce 2018 z původních 1,1 % a 1,4 %.

Zatímco banka očekává novou legislativu, která přesčasy omezí, asi na 45-60 hodin měsíčně, uvedla, že snižuje svou předpověď kvůli tomu, že vláda již nyní intenzivně monitoruje úrovně přesčasů, což firmy brzdí.

„Japonští zaměstnanci často pracují více hodin, než uvádějí, jedná se o tzv. nenárokovaný přesčas, který se neobjevuje v oficiálních číslech. A tak současný rozsah omezení přesčasů zřejmě překročí publikovaná data, což nemůže být zcela vykompenzováno nárůstem produktivity práce.

Deutsche Bank řekla, že očekává, že všechny firmy přesčasy sníží, aby se vyhnuly negativní publicitě.

Pokles pracovních hodin v celé ekonomice negativně zasáhne příjmy domácností a výdaje, což vyvolává negativní zpětnou vazbu, jelikož tržby firem a zisky klesnou také, uvádí banka.

Doplnila, že neočekává, že dřívější příchod domů dá zaměstnancům více času, aby mohli spotřebovávat, jelikož nízká míra úspor domácností znamená, že si domácnosti dodatečné výdaje nemohou dovolit.

Strukturální reformy japonského trhu práce byly považovány za základní část tzv. Abenomiky, neboli plánů premiéra Šinzo Abe k podpoře růstu ve skomírající zemi.

Japonská pracovní síla má dlouhodobou pověst vážící se k dlouhé pracovní době. V Japonsku dokonce pro smrt z přepracování existuje slovo: karoši.

Policejní statistiky uvádějí, že více než 2 000 lidí spáchalo sebevraždu v roce 2015, kdy pracovní stres byl jednou z příčin.

Japonsko zaznamenalo také rekordní počet žádostí o kompenzaci kvůli karoši. Reuters uvedl, že požadavek se vztahoval na měsíční přesčas 80-100 hodin, po němž následovala buď smrt kvůli kardiovaskulární nemoci spojené s přepracováním, nebo sebevražda kvůli stresu spjatému s prací.

Snaha dotlačit firmy k tomu, aby ukončily dlouhé přesčasy získala stimul minulý rok po bouřích nevole, které vypukly, když zaměstnanec reklamní agentury Dentsu spáchal sebevraždu, když pracoval více než 100 hodin přesčasů měsíčně po dobu devíti měsíců.

V říjnu vláda vydala svou první studii o karoši. Bylo zjištěno, že pracovníci ve 12 % firem pracují více než 100 hodin přesčasů měsíčně a 23 % firem vykázalo, že jejich pracovníci pracují více než 80 hodin na přesčasech měsíčně.

Abenomika směřuje k tomu, aby firmy přestaly požadovat nadměrné přesčasy a místo toho se zvýšila participace žen v pracovní síle.

Japonské ženy čelí diskriminaci, včetně daňových znevýhodnění a tím jsou vytlačovány z japonské pracovní síly.

Participace žen na trhu práce vzrostla na rekordních 66 % minulý rok, ale ženy jsou stále obtěžkány „neplacenou prací“ v podobě péče o starší členy rodiny a o děti. Nadměrné přesčasy jsou hlavní bariérou pro větší participaci žen na trhu práce.

Zatímco jsou ženy z trhu práce vytlačovány, velká část populace stárne, což činí navýšení participace na trhu práce nezbytností. Jeden ze čtyř Japonců, což je 31,86 milionů lidí, je starší 65 let.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.