Dětské sňatky v Německu: zákaz a mnoho otázek

ARD Tagesschau. V Německu se nachází stovky nezletilých provdaných uprchlic – a to je důvod, proč se dnes kabinet rozhodl pro zákaz manželství nezletilých. Objevují se ovšem také otázky a kritika, informuje Andrea Müller z ARD.

Trvalo to dlouho, než se na tomto zákonu velká koalice shodla. Vzkaz ministra spravedlnosti, Heiko Maase může znít jednoduše: „Děti nepatří ke svatebnímu oltáři, patří do školy.“ Maas chce proto sňatky nezletilých v budoucnosti zcela zakázat.

Ale komplikované to začne být, když jde o již uzavřená manželství. Ministr spravedlnosti se chce rozhodovat podle věku: když byla dívka provdána mezi 16-18 rokem, mělo by být manželství zrušeno soudem. To znamená, že pár bude vyslechnut, najdou se řešení pro těžké případy a především, mladá žena bude mít nadále svá práva na pobyt. „Kdyby v takovémto případu byly děti, tak se také objasní otcovství,“ uvádí Maas. „Doposud je to odlišně: Od 16 let věku zrušená manželství jsou jako rozvedená manželství.“

Ale u děvčat mladších 16 let takováto řešení ministr za SPD nechce. Takováto manželství jsou podle zákona neplatná. Podle německého práva toto manželství nikdy neexistovalo.

Petra Follmar – Otto z Německého institutu pro lidská práva považuje tento návrh za dosti problematický. Podle ní jde návrh proti konvenci OSN o právech dětí. A možná i proti ústavě, který ochranu dítěte zakotvuje.

Těžké to bude také v situaci, kdy je již v manželství dítě, neboť pak by právně nemělo náhle žádného otce.

V Německo bylo v minulém roce zaregistrováno 1600 nezletilých provdaných uprchlic. A 360 děvčat nedosáhlo při uzavření manželství ani 14 let. Většina z nich byla provdána v zahraničí, před útěkem, nebo v jeho průběhu. I z toho důvodu, aby se tak ochránily před zásahy. Jedná se o vynucené sňatky, říká Maas, a to v Německu nelze připustit.

Jednomu ale chce zabránit: aby děvčata neztratila při „rozchodu“ právo zůstat v Německu. Měla by si udržet své právo pobytu, i když nebude manželství uznáno, nebo bude zrušeno. Z hlediska práva pobytu či azylu nebudou tato děvčata znevýhodněna.

Je to příslib, se kterým má CDU problémy. Debata o návrhu zákona bude pokračovat v německém parlamentu.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.