EU zvažuje, že Velkou Británii vyčlení z obchodních jednání před Brexitem

Financial Times. EU se obává, že by Velká Británie využila „citlivé informace“ , napsaly Financial Times. Objevují se úvahy, že EU vyčlení Velkou Británii z obchodních jednání před Brexitem, neboť panují obavy, že by mohla využít citlivé informace pro svá vlastní vyjednávání po Brexitu.

Evropská komise upozornila, že je potřeba „prodiskutovat zacházení s citlivými informacemi v kontextu určitých obchodních vyjednávání, ke kterým by Velká Británie měla nadále plný přístup.“

Varování přišlo poté, co se EU připravuje na zahájení obchodních rozhovorů s Austrálií, se kterou chce Velká Británie mít svou vlastní obchodní po-Brexitovou dohodu.

Mnoho představitelů se obává, že dovolit Británii se účastnit všech vyjednávání do roku 2019 posílí britskou vyjednávací pozici po odchodu z EU a může vést k tomu, že si vydobude v jednáních lepší pozici než EU sama. EU se nechce dostat do nevýhodné pozice.

Velká Británie ovšem odmítla úvahy, že by se neměla účastnit obchodních jednání.

Mluvčí britské vlády prohlásila: „Premiérka jasně uvedla, že Velká Británie zůstává členem EU se všemi právy a povinnostmi a bude plnohodnotně plnit svou roli.“

Velká Británie slíbila, že bude „loajální“ vůči EU v obchodních záležitostech, dokud bude členem, ale existují obavy, že se jejich zájmy budou rozcházet s tím, jak se bude blížit Brexit.

Obchodní experti jsou ovšem zmateni, neboť neexistuje žádný právní mechanismus, jak vyloučit někoho z týdenního toku informací. Situace je o to komplikovanější, že EU má výhradní právo vyjednávat obchodní dohody pro své členy, což znamená, že Velká Británie nemá žádné legální prostředky jako iniciovat obchodní jednání s jinými zeměmi, než se odehraje Brexit v roce 2019.

Nabízí se ovšem jedna možnost. Velká Británie by se vzdala práva na informace během vyjednávání o Brexitu a na oplátku by ji EU dovolila zahájit bilaterální rozhovory před rokem 2019.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.