V kostce: Demografie, sociální základna a neúčast ve volbách ve Francii

První výzkumy výsledků voleb ukazují na to, že nový prezident Francie má vyšší podporu mezi vzdělanými a lépe situovanými, menší mezi modrými límečky, lidmi s menšími příjmy a pesimistickým pohledem na budoucnost. Imigrace nakonec nebyla rozhodující faktor, ale volby přinesly rekordní počet volební neúčasti a prázdných či poškozených hlasů, viděno ve srovnání od roku 1995.

Emmanuel Macron zvítězil v prezidentských volbách ve Francii. První čísla volebních výsledků ukazují na to, kde má nový prezident Francie největší sociální a demografickou podporu a kde ji naopak získala jeho protikandidátka Marine Le Penová.

Voličská účast ve dvou kolech voleb ukázala na to, jak se proměňovala volební podpora obou kandidátů. Macron získal většinu podpory voličů Jean-Luca Mélenchona a Benoit Hamona, kteří oba vypadli v prvním kole. Ještě překvapivější ale je, že také získal více než polovinu hlasů pravo-středového kandidáta Francois Fillona, píší dále Financial Times. Také konzervativec Fillon vypadl v prvním kole.

Le Penová získala nejvíce od podporovatelů právě Fillona a také si pojistila asi 10 % hlasů z Mélenchonova tábora. Podle očekávání více než jedna třetina voličů Mélenchona se voleb zdržela voleb, což ale nemělo na výsledek Emmanuela Macrona žádný vliv.

Vzdělání

Jako největší faktor, který předurčil podporu E. Macrona se ukázalo vzdělání. Čím vyšší univerzitní titul voliči měli, tím silněji podporovali Macronovu kandidaturu. Nicméně podobné odhady podpory nejsou často velmi přesné, takže je nutné je kombinovat s dalšími daty. Ve vztahu ke vzdělání se ale ukazuje, že je relevantní.

Například: Macron vyhrál více než 53 % podpory v 10 % komunit, které jsou považovány za nejméně vzdělané. Na druhou stranu vyhrál 84 % hlasů v 10 % nejvzdělanějších komunit.

Tato data jdou ruku v ruce s jinými případy: vzdělání je rozhodující faktor také v případě Brexitu, holandských voleb a také v případě amerických prezidentských voleb.

Nicméně je také dobré si uvědomit, že vzdělání se páruje s celou řadou osobních věr a okolností, které mají vliv na jednotlivcův výběr.

Výše příjmu

Do jisté míry se také potvrdil odhad, že to bude výše příjmu, která bude mít vliv na volby. Ukazuje se, že oblasti s příjmy nad mediánem podpořily centristického kandidáta, nicméně je také pravda, že vzdělání přebilo příjem v preferencích. Což podle Financial Times dává smysl: příjmy mají tendenci růst ve vztahu ke vzdělání.

Vedle vzdělání byl dalším faktorem odhadů v podpoře Macronovy protikandidátky Marine Le Penové status pracující třídy. Tato kategorie v sobě obsahuje manuálně pracující a zaměstnance v sektoru služeb s nízkou kvalifikací či jinak řečeno „modré límečky“. Toto také podpořil vlastní volební narativ Marine Le Penové.

Nicméně, jak FT ukazují, realita může být v tomto ohledu složitější. Proporce pracující třídy se mění ve vztahu ke vzdělání a věku. Vedle toho je nutné doplnit, že v profesích dělnického typu jsou ve větších procentech zaměstnáni imigranti.

Platí ale, že Macron dostal 82 % hlasů ve oblastech, kde je nejnižší podíl voličů-modrých límečků a 56 % v 10 % oblastí, kde je nejvyšší podíl voličů-modrých límečků.

Nezaměstnanost a pesimismus

Ve francouzských volbách se ukázalo, že přes Le Penové rétoriku, byla nezaměstnanost mnohem silnějším faktorem u voličů levicového Jean-Luca Mélenchona. Nezaměstnanost byla větším indikátorem volby proti Macronovi v prvním kole, ne už tak ve druhém kole.

Le Penová měla velké problémy získat podporu v městských oblastech s velkou nezaměstnaností. V prvním kole nezaměstnaní jednoznačně podpořili Mělenchona.

Výzkumy druhého kola ukazují také na to, že podporovatelé Le Penové jsou voliči s větší tendencí vidět budoucnost pesimisticky. Ukazuje se, že pesimistický výhled do budoucna dával podporu Le Penové a také, že vnímání toho, že se budu mít hůř, než moji rodiče pomohla Le Penové.

Macron získal vyšší podporu v těch oblastech Francie, kde je vyšší délka života. Na první pohled je tu nejasná spojnice, ale zdá se, že tato data souvisela právě s faktory pesimismu a celkového pocitu zdraví a zdaru. Optimismus a zdraví souvisejí s délkou života, což se promítlo do podpory Macrona. Naopak Le Penová stavěla na negatvních emocích, namísto pozitivního vzkazu.

Imigrace a levo-pravé spektrum

Voliči Le Penová mají větší tendenci vidět imigraci jako problém. Nicméně výzkumy podle FT neukázaly na to, že by byla korelace mezi podílem imigrantů v oblasti a podporou Le Penové.

Ve volbách se potom potvrdilo, že čím více byl volič levicověji orientovaný, tím spíše se klonil k podpoře E. Macrona. Jsou tu ale výjimky. Podle výzkumů větší počet radikálně levicových voličů podpořilo Le Penovou, než těch, kdo se identifikují jako levicoví či k levici se přiklánějící. Což, jak FT napsaly, potvrzuje nadcházející bitvu, charakteristickou pro západní politiku, a to tu mezi establishmentem (středem) a extrémy.

Rekordní absence a rekordní počet neplatných a prázdných lístků

Financial Times se ve své analýze nevěnovaly obecnějším číslům. Podle těch přinesly letošní volby ve srovnání s předchozími vyšší počet voličských absencí. Celkem 25,38 % voličů nepřišlo k volbám. Je to nejvyšší číslo od roku 1995, kdy se absence pohybovaly od nejnižších 19,65 % v roce 2012 až k nejvyššímu číslu 20,34 v roce 1995.

Ještě větší rekord drží letošní prezidentské volby a jejich výsledky ve druhém kole co do neplatných nebo prázdných hlasovacích lístků. V letech 1995 až 2012 byl průměr něco kolem 5-6 %. V roce 2017 dosáhl počet neplatných a prázdných a hlasovacích lístků 11,49 %, tedy na skoro dvojnásobek.

Emmanuel Macron získal 66,10 % hlasů a Marine Le Penová 33,90 % hlasů, jak informuje oficiální web Ministerstva vnitra Francouzské republiky. Ve vztahu ke všem oprávněným voličům v zemi je potom podpora Macrona 43,63 % a Le Penové 22,38 %.

Ilustrační obrázek: Autor: Lorie Shaull – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58566773

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.