Nová Hedvábná stezka: Vyveze Čína svoje problémy, koupí si postavení lídra, nebo zavede nový model vztahů?

Přečetli jsme: Mezinárodním summitem k „Jedné pásu, jednomu stezky“ se v uplynulých dnech zaobírala celá řada světových médií. Přinášíme českému čtenáři několik zajímavých pohledů a témat k této události.

Není překvapivé, že s určitým odstupem a spíš kritickým přístupem s důrazem na rizika se k projektu staví britské noviny Financial Times.

FT uvádějí, že Trump vyklízí pozice vedoucí síly mezinárodního obchodu, kterou se ihned nabídla vyplnit Čína. Doplňují také masivní účast na summitu – téměř 30 hlav států, vedoucí představitelé MMF, Světové banky a také OSN.

FT opakovaně zdůrazňují šíři a ambicióznost projektu a operují s investiční částkou 900 mld. dolarů. Nicméně, FT se také snaží vyhnout srovnání s koloniálními projekty minulých staletí. Uvádějí, že Čína svůj projekt nereprezentuje pouze jako rozvojové téma, ale jako masivní stimul pro celý svět, který se potýká s nižšími tempy růstu a se stagnací obchodu. FT tedy nehodnotí pozitivně jen infrastrukturní investice, ale také snahu o snížení obchodních bariér a harmonizace regulace. (Doplňme za !Argument, že jde tedy o posílení odezvy projevu čínského prezidenta na Davoském fóru.)

To pozitivní, podotýkají FT, by bylo to, že Čína vyveze své silné stránky: své nadměrné úspory a svou zkušenost s řízením velikých projektů. Je zde ovšem riziko, že místo toho lepšího, Čína vyveze i své problémy. FT v této souvislosti upozorňují na špatnou alokaci kapitálu, která je podle nich v ekonomice dominované státem vlastněnými firmami průvodním jevem, doprovázenou nadkapacitou v mnoha odvětvích. Pokud by tato linie přetrvávala i u Nové Hedvábné stezky, je možné, že Čína své nadkapacity vyveze, ale nebudou to projekty, které by domácí země potřebovala a nepřinesou potřebný užitek a příjmy. Půjčky nemusejí být splaceny a čínský finanční systém bude zatížen dalšími špatnými úvěry.

Dalším rizikem je to, že projekt nutně posílí politickou hegemonii Číny v regionu. Pokud budou půjčky směřovány za tímto účelem, je zde opět velké riziko neproduktivního využití.

Je potřeba se dívat na projekty, uzavírá tuto analýzu FT, a na to, zda budou fungovat či ne, jak se do nich zapojí podniky i malé a střední a ze zemí mimo Čínu. Jak budou využity nové kapacity bude klíčové. FT uzavírají: pokud se toto nepovede, pak je jasné, že místo toho, aby Čína Hedvábnou stezkou přispěla ke globálnímu oživení, tak vyveze jen své vnitřní nerovnováhy a snahu si koupit regionální lídrovství.

Rusko a Eurasie. Čína a Eurasie

V další stati se Financial Times také věnují „tradičnímu západnímu tématu“ – vztahům mezi Čínou a Ruskem. Uvádějí, že Rusko vnímá iniciativu také jako rozšíření čínské zóny vlivu, která se ovšem překrývá s tou ruskou.

Čínský prezident při setkání se svým ruským protějškem uvedl, že jejich země jsou úhelný kámen světové stability. FT zdůrazňují, že Vladimir Putin byl na plakátech apod. uveden jako osoba nejvyššího významu, hned vedle čínského prezidenta. Sám Putin ovšem učinil několik paralel k ruskému projektu Euroasijské unie. Uvedl, že jejich projekty, tj. Euroasijská unie a Nová Hedvábná stezka se doplňují a že euroasijská integrace je „civilizačním projektem budoucnosti.“

Překrývání se mezi Čínou a Ruska se týká především Kyrgyzstánu a Kazachstánu. Jak uvádějí FT, citujíc Vladimira Portjakova z Institutu pro studia Dálného Východu, Čína se stává vážným centrem integračních procesů v Eurasii, což dříve v minulosti nikdy nebyla. Vyjádřil také obavy, že by nakonec Euroasijská unie mohla být podřízena čínskému projektu stezky.

Také čínský prezident si dal ve svém projevu dobrý pozor, uvádějí FT, aby zdůraznil, že zde nejde o narušení jiných projektů, například také tureckého „středního koridoru“ spojení s turkickými národy ve Střední Asii.

Rusko si ovšem údajně všímá rozporu mezi tím, že Putin je jasně nejvítanějším hostem, a tím, že Rusko zatím z projektu žádný velký prospěch nemělo. FT proto znovu citují ruské experty, kteří se domnívají, že Rusko zatím v této iniciativě nenašlo své pravé místo a Čína nebyla prozatím schopná mu takové místo nabídnout. Proto se objevují i návrhy, aby Rusko více zdůraznilo svou rozlohu a území, bez něhož by se údajně plán Nové Hedvábné stezky nedal uskutečnit. I když je možné Rusko obejít přes Kazachstán, pořád je zde jižní Rusko, přes které má jít zboží do Evropy.

Zatímco například v Pákistánu projekty pokračují, rusko-čínské, např. rychlodráha z Kazaně do Moskvy za podpory čínských investic byla nakonec opuštěna. Není tedy stále jasné, uzavírají FT, navzdory řečem o situaci win-win, jak se budou oba dva projekty, Hedvábná stezka a Euroasijká unie propojovat. Někteří Rusové hovoří o nedostatečném zohlednění svých zájmů.

Čínská státní média: projekt přinese nový model vztahů

Čínská tisková agentura Xinhuanet samozřejmě hodnotí projekt i samotné setkání velmi pozitivně s řadou silných, vznosných obratů. Kupříkladu se zde se dočteme, že toto fórum na vysoké úrovni ujistilo celý svět, že v případě iniciativy „jeden pás, jedna stezka“ se nejedná jen o prázdné řeči, ale o jasné směřování k akci.

Čínský prezident Si Ťin-pching podepsal s více než 40 zeměmi dohody o spolupráci, zavázal se věnovat na projekt dalších 100 miliard yuanů. Xinhua také odmítá, že by šlo o plán postavený výlučně na Číně.

Čínská agentura pak zdůrazňuje, že iniciativa je postavena na duchu Hedvábné stezky, což znamená mír, spolupráci, otevřenost a inkluzivitu, vzájemné učení se a vzájemný prospěch, což jsou slova z projevu čínského lídra na fóru.

Iniciativa je potom dále prezentována jako se ujmout vedení, čínské financování je první semínko a katalyzátor. Čína iniciativu „vykopla“, ale je na ostatních, aby se připojili a společně hráli hru.

Agenturní text rovněž odcitoval další slova čínského prezidenta, že účelem iniciativy není znovu vynalézat kolo, spíše doplnit rozvojové strategie zemí tak, aby mohly využít své komparativní silné stránky.

Jedná se o otevřenou iniciativu, kterou lze dobře spojit s existujícími světovým pořádkem, píše se dále. Agentura Xinhua znovu vybrala slova čínského lídra o tom, že „nemá žádné úmysly intervenovat do vnitřních záležitostí jiných zemí“ a že se „nebude uchylovat k zastaralému geopolitickému manévrování“, ale míní dosáhnout nového modelu „win-win.“ Otevřená a inkluzivní platforma iniciativy může sloužit jako řešení pro světové výzvy a být tak pevnou cestou sdílené budoucnosti pro lidstvo, uvádí na konec Xinhua.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.