Čínská vize globalizačního rozvoje: Mír, prosperita, propojenost a vzájemná výhodnost

To nejdůležitější z projevu čínského prezidenta k otevření mezinárodní fóra projektu Nové Hedvábné stezky publikujeme jako informační materiál pro českého čtenáře o tomto projektu z čínské perspektivy. Další informace, hodnocení i kritiku najdete v sekci Aktuální téma.

Čínský prezident Si Ťin-pching představil na mezinárodním fóru Nové Hedvábné stezky (dále NHS) základní obrysy čínské vize projektu. Si se odvolal na historii staré Hedvábní stezky, která před 2000 lety spojovala Východ se Západem a měla transkontinentální smysl. Nový projekt podle něj navazuje svým duchem na dědictví Hedvábné stezky.

K těm patří mír a spolupráce, otevřenost a inkluzivnost, dále také vzájemné učení mezi civilizacemi a kulturami, a nakonec také princip vzájemné výhodnosti.

Podle slov čínského prezidenta prošel současný svět velkými proměnami a pokrokem, který přináší velké změny. Svět je podle jeho slov stále více mnohopolární, ekonomicky globalizovaný, digitalizovaný a kulturně diverzifikovaný. V takovém světě vzniká poptávka po míru a rozvoji a reformy a inovace tak získávají na dalším významu.

Nové motory globálního růstu

Jsou tu nové výzvy. Globální růst potřebuje nové motory a rozvoj potřebuje být inkluzivní a rovnovážný, aby se zmenšila propast mezi chudými a bohatými.

Projekt, který byl uveden v roce 2013 nyní sklízí podle mínění čínského lídra svoje první plody. Uplynulé roky byly léty, která prohloubila politiku propojenosti. „Jak jsem už řekl při jiných příležitostech, iniciativa pásma a stezky neznamená znovuobjevení kola. Spíš směruje k tomu doplnit rozvojové strategie zemí, kterých se týká prostřednictví vyvážení jejich komparativních výhod.“, řekl Si Ťin-pching.

Podle prezidenta potom uplynulé čtyři roky znamenaly posílení propojení prostřednictvím infrastruktury. Budování železnic a silnic tvoří prosperitu ve všech sektorech. Jak řekl, došlo k akcelerování stavby silnic a železnic například mezi Jakartou a Bandungem, Čínou a Laosem, Addis Ababou a Djibouti, mezi Maďarskem a Srbskem anebo k modernizaci přístavů Gwadar a Piraeus. Vzniká také mnohorozměrná síť infrastruktury v případech čínsko-pakistánského ekonomického koridoru, čínsko-mongolského koridoru anebo nového eurasijského kontinentálního mostu.

Poslední čtyři roky také přinesly nárůst obchodní propojenosti a spolupráci s dalšími zeměmi na zlepšení obchodního prostředí, celních překážek a podobně. Čína investovala 1 miliardu dolarů a dala práci 180 tisíc míst v 56 hospodářských zónách ve 20 zemích světa. Minulé čtyři roky se také věnovaly rozšíření finanční propojenosti a Čína je zainteresována v mnoha formách finanční spolupráce se zeměmi či organizacemi v rámci NHS. Například dala Asijská banka pro investice do infrastruktury na 1,7 miliardy dolarů 9 projektům NHS.

A konečně uplynulé roky znamenaly také posílení propojenosti mezi lidmi v oblastech cestování, turismu, kultury, vzdělávání a také zdraví. Čína uděluje každým rokem 10 tisíc stipendii.

Nová Hedvábná stezka a její „cesty“

Ve své vizi pro budoucnost projektu řekl prezident Číny, že by NHS měla být „cestou k míru.“ Jak dodal, „staré hedvábné stezky rozkvétaly v době míru, ale ztratily význam v době války.“ Cílem by mělo být „pěstovat novou formu mezinárodních vztahů s důrazem na win-win spolupráci, měli bychom upevňovat partnerství dialogu bez konfrontace a přátelství nikoliv spojenectví. Všechny země musí respektovat suverenitu, důstojnost a územní celistvost, rozvojové cesty a společenské systémy druhých zemí a hlavní zájmy i obavy druhých zemí.“

Podle lídra Číny některé ze zemí, které spojovala stará Hedvábná stezka byly zemí mléka a strdí, aby je dnes pohltil konflikt turbulence, krize a výzvy. Odpovědí na tento stav je nová vize „společné, srozumitelné, kooperativní a udržitelné bezpečnosti“ slovy Si Ťin-pchina. Odpovědí je boj proti chudobě, nespravedlnosti a zaostalosti.

NHS by měla být dále cestou k prosperitě, ke které je hlavním klíčem rozvoj, která zvedne potenciál hospodářského růstu a potenciálu nejrůznějších zemí.  Plány rozvoje zemí by se měly v této vizi podporovat a posilovat. Průmysl je základem hospodářství a součást rozvojových plánů, řekl dále. Hladké proudění „krve života“ moderní ekonomie – financí je další z podmínek úspěchu podle vidění čínského lídra.  Finance mají být inkluzivní a má dojít ke zlepšení finančních služeb a jejich sítí.

Základnou pro rozvoj prostřednictvím spolupráce je potom infrastruktura. Je nutné podporovat pozemní, námořní, leteckou a kybernetickou propojenost, zaměřit se na klíčové cesty, města a projekty, spojit sítě silnic, železnic a přístavů, zdůraznil čínský prezident dále.

Konečně je nutné projekt stavět jako cestu k otevření se, které přinese pokrok, zatímco izolování vede k zaostalosti. „Pro zemi je otevření se soubojem kukli, která se uvolňuje se svého kokonu. Přinese krátkodobou bolest, ale taková bolest vytvoří nový život.“ dodal. Obchod a otevřenost jsou motory růstu, které je nutné přijmout s otevřenou myslí.

Podle slov Si Ťin-pchinga je dále projekt cestou k inovacím, které jsou silou podporující rozvoj. V rámci projektu hovořil například o oblastech inovací jako jsou digitální ekonomika, nanotechnologie, umělá inteligence a kvantové počítače a další. Je nutné se také zaměřit na mladé lidi z nejrůznějších zemí a pěstovat jejich podnikatelský duch v době internetu, aby mohli realizovat svoje sny.

Rozvoj by měl mít zelené rozměry, být ekologický a udržitelný.

NHS by dále měla propojit civilizace, které jsou rozdílné. Posílit vzájemné učení se, vzájemný respekt, koexistenci, které by nahradily pocity nadřazenosti či civilizační střety.

Konkrétně pro Čínu takto načrtnuté priority a principy znamenají podle čínského lídra to, že Čína bude podporovat přátelství a spolupráci se zeměmi zapojenými v projektu ve snaze dosáhnout nového modelu spolupráce na základě win-win vztahů.

Čínské investice a koordinace stezky

V oblasti praktické spolupráce Čína dosáhla už konkrétních dohod praktického smyslu. Dále bude financovat iniciativu a její projekty v rozsahu 100 miliard yuanů, dále podpoří další obchodní aktivity v rozsahu 300 miliard yuanů. Čínská rozvojová banka a Export-Import banka Číny vyhlásí půjčky v rozsahu na 250 a 130 miliard yuanů. Další podpora půjde do Rozvojové banky BRICSu, Světové banky, Asijské banky pro investice do infrastruktury.

Čína bude usilovat o obchodní vztahy win-win typu s jinými zeměmi a posilovat kooperaci v inovacích s dalšími zeměmi. Dále nabídne 60 miliard yuanů asistence pro projekty lidského zdraví a dobrého života. Dále země založí konkrétní mechanismy pro rozvoj kooperace v rámcích NHS: kontaktní úřad fóra, výzkumné centrum, centrum pro usnadnění výstavbu NHS, mnohostranné centrum finanční spolupráce, MMF-Čína centrum a další. Projekt je zaměřený na propojenost Asie, Evropy a Afriky, ale je otevřen i dalším zemím.

Články v sekci Přečetli jsme nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Ilustrační obrázek: Youtube via New China.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.