Smrt globalizace? Ne tak rychle!

Přečetli jsme: Pro není dobré ještě házet globalizaci přes palubu a jaké tři dobré zprávy přinesl poslední vývoj v mezinárodním hospodářství?

Není potřeba globalizaci tak rychle pohřbívat, píše pro Financial Times ekonomický komentátor Martin Sandbu. Jsou zde tři dobré zprávy.

Ti, kteří podporují globální otevřenost, měli možnost si přečíst v posledních týdnech tři dobré zprávy. Dvě z nich kupodivu z USA, které jinak vyvolávaly ohledně obchodu a otevřenosti spíše znepokojení. A ta poslední je z Evropy, píše Sandbu.

První dobrá zpráva je, že na „kraji propasti“ Donald Trump nakonec zanechal úvahy o stáhnutí se ze Severoamerické zóny volného obchodu. Na Trumpa tlačili jak představitelé Mexika a Kanady, tak také jeho lidé z oblasti zemědělství.

Druhá je otázka liberalizace v některých vybraných sektorech mezi USA a Čínou. Dohoda je zatím skrovná, ale dává smysl. Je také dosti konvenční, což je přeci jen u nekonvenční administrativy USA neobvyklé. Nejdůležitější ovšem je, že jde skutečně o liberalizační politiku, ne o vztyčování nových překážek. Zdá se tedy, že při výběru mezi dvěma protekcionistickými politikami – omezování importu a podpora exportu – Trump si volí to druhé. Což je pro světový obchodní systém lepší, myslí si Sandbu dále.

Ale zdaleka to nejdůležitější bylo rozhodnutí Evropského soudního dvora ohledně dohody EU se Singaporem. Jedná se o precedent pro budoucí obchodní dohody. (Psali jsme o tom zde).

Evropský soudní dvůr musel rozhodnout, zda vyjednat obchodní dohodu je exkluzivní pravomocí Evropské komise (pak by ke schválení stačila kvalifikovaná většina členských zem), nebo zda jde o otázku, která se musí rozhodovat na národní úrovni.

Soud uvedl, že většinu je možné rozhodovat na úrovni EU – s dvěma výjimkami. Těmi jsou portfoliové investice a pak kontroverzní otázka řešení sporů mezi zeměmi a soukromými investory. V takovýchto případech je hlavní kompetence národních států a tím pádem také jednotný postoj členů.

Podle Sandbu je to skvělá zpráva. Roste tím schopnost EU dojednávat obchodní dohody, pokud tyto dvě kompetence jednotlivých států dá stranou. Jednoduše řečeno, obchodní dohody bez investičních klauzulí jsou nyní více pravděpodobné. To by mohlo být pozitivní pro dohodu EU – Japonsko, a také pro potřebný příspěvek Evropy ke globální obchodní integraci. (Ovšem pro Velkou Británii, to nutně nemusí být dobrá zpráva, viz také její vztah k Evropské komisi).

Je také dobře, že řešení sporů mezi investory a státem bude mimo obchodní dohody. Sandbu se domnívá, že není potřeba, aby investoři měli jiné platformy než prostě národní soudy dané země. Brusel se prostě bude muset těch tajných arbitráží vzdát a také nových nápadů na jakési investiční soudy. Nic se tím neztratí a jen jeden kontroverzní bod prostě zmizí.

Zdá se, že zvěsti o smrti globalizace byly přehnané, uzavírá svůj text Sandbu.

Texty zveřejněné v sekci Přečetli jsme nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.