Fareed Zakaria: Liberálové si myslí, že jsou tolerantní, ale nejsou

CNN. Americký moderátor a spisovatel Fareed Zakaria hovořil na  televizní stanici CNN o tom, že liberálové si o sobě myslí, že jsou tolerantní, ale často nejsou.

Zakaria podotkl, že zahájení promoční sezóny na amerických univerzitách vedlo k tomu, že mnoho nových vysokoškoláků jasně projevilo své politické názory. Někteří studenti odešli, protože viceprezident Mike Pence měl projev, další bučeli při projevu ministryně školství Betsy DeVosové.

„Americké univerzity se zdají být zavázané vůči všem druhům diverzity, kromě té intelektuální,“ uvedl Zakaria. „Konzervativní hlasy a názory jsou zcela umlčeny.“

Zakaria uvedl, že tento přístup je prapodivný, obzvláště, když k němu dochází na univerzitách, které slibují, že dají svým absolventům „liberální vzdělání.“

Slovo liberální v tomto kontextu nemá co do činění s dnešním stranickým jazykem, ale váže se k latinskému kořenu – tj. vztahovat se ke svobodě. A v srdci svobody západního světa byla svoboda projevu. Od začátku lidé věděli, že to znamená chránit a poslouchat řeč těch, s nimiž nesouhlasíte.

To také znamená nepřekřičet ty ideje, které se nám zdají být urážlivé. Zakaria také zmínil tzv. „anti-intelektuálnost levice.“

„Je to postoj vlastního povýšenectví, které říká, my jsme tak čistí, tak morálně nadřazení, že my prostě nesneseme poslouchat ideu, s níž nesouhlasíme.

Liberálové si myslí, že jsou tolerantní, ale velmi často nejsou.

Nikdo, pokračoval dále Zakaria, nemá monopol na pravdu či ctnost.

Ve skutečnosti, jen posloucháním opačných názorů se lidé na obou stranách politického spektra mohou něco naučit. Když bude vážně a s respektem hovořit o shodách a neshodách, pak můžeme mít společně nějaký rozhovor. A pokud toto rozpoznáme, i když se nyní zdáme být od sebe velmi vzdáleni, znamená, že máme skutečně společný osud.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.