Jaké jsou evropské výdaje na obranu?

Eurostat. V roce 2015 dosáhly výdaje 28 členských zemí EU na obranu 200 mld. eur z tzv. veřejných výdajů. Jde o 1,4 % HDP. Je to mnohem méně, než je vydáváno na sociální ochranu (výdaje jsou v této kategorii 19,2 % HDP), zdravotnictví (7,2 %) nebo vzdělávání (4,9 % ), ale je to podstatně více než veřejné výdaje na rekreaci, kulturu a náboženství (1,0 %), environmentální ochranu (0,8 %) a bydlení a komunitní vybavenost (0,6 %).

Největší podíl výdajů na obranu má Řecko, nejnižší Lucembursko.

Výdaje vlád na obranu v roce 2015 v EU, % HDP, Zdroj: Eurostat

Za rok 2015 se lišily vládní výdaje na obranu mezi jednotlivými zeměmi. K nejnižším hodnotám patří 0,3 % v Lucembursku, 0,4 % v Irsku, 0,5 % v Maďarsku, 0,6 % v Rakousku, až k 2,7 % v Řecku, 2,1 % ve Velké Británii, 1,9 % v Estonsku a 1,8%  ve Francii.

V absolutních číslech nejvíce na obranu utrácela s náskokem Velká Británie (55 mld. eur). Je to částka představující 27 % z celkových EU výdajů na obranu. Následovala Francie s 38 mld. eur, tedy 19 % celkových výdajů na obranu, Německo 30 mld. eur a 15 % celkových a Itálie, 20 mld. eur a 10 % celkových EU výdajů na obranu. Celkově tyto čtyři země tvořily 72 % celkových výdajů na obranu v EU.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.