Protest proti znovu postavení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

Magistrát Hlavního města Prahy plánuje znovu postavení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí poblíž místa, kde bylo 21. června 1621 popraveno 27 českých pánů hájících práva Království českého a jeho náboženskou svobodu. Sloup byl postaven roku 1650 jako symbol vítězství katolické církve a Habsburků na Bílé hoře nad protestantskými Čechy a jako symbol rekatolizace obyvatelstva s důsledky, které Alois Jirásek správně nazval dobou temna.

Takto byl sloup vnímán generacemi Čechů, kteří po dvou stech letech sociálního a intelektuálního živoření začali navzdory podmínkám, vlastním úsilím a zásluhou osvícených osobností, které svůj národ milovali, obnovovat svou důstojnou existenci. Ta vyústila ve vznik demokratického Československa roku 1918, jehož význam se opět snižuje ve prospěch sil, které nerepresentují ani svobodu, ani prosperitu, ani duchovní a mravní úroveň lidí. Naši předkové roku 1918 dobře věděli, proč pomník strhli a my bychom měli jejich důvody ctít. Nedovolit, aby se obnovovaly symboly dob útlaku, nevzdělanosti a nepravdy.                                                                                       

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.