V Hamburku se sejdou prezidenti i protestující

Financial Times. V německém Hamburku se sjedou jak představitelé G20 – dvaceti nejdůležitějších světových ekonomik, tak i mnoho protestujících. Oficiálně je jasné, že Hamburk se má v očích světa stát světovým místem pro obchod, ale i kulturu. Ovšem protestující zdůrazňují jiné historické stránky hanzovního města – reputaci radikálního protestu.

Důležitou roli v protestech bude hrát Rote Flora, bývalé divadlo, které je nyní squatem – částečně bar a částečně sociální centrum. A je jen – co by kamenem dohodil (a možná i doslova) – od centra dění, kde se sejdou vysocí státníci.

Hamburk je druhé největší místo Německa, takže výběr má svou logiku, např. dostatečné hotelové kapacity. Ale Hamburk má i pověst centra rebelií. I oficiální představitelé uvádějí, že je potřeba, aby „byla přítomna veřejnost“, ale doufají, že se protesty nezvrhnou v násilnosti. Očekává se totiž, že může dorazit až sto tisíc protestujících.

Summit bude hlídat asi 20 000 policistů, odehrát se má třicet povolených demonstrací. Pověst Hamburku jako otevřeného města má své kořeny již ve středověku, kdy bylo ovládáno obchodníky a ustanovilo se jako bohaté obchodní centru vlivné Hanzy. Město dovoluje, aby se projevily i radikální hlasy, včetně komunistů a anarchistů. V anti-establishmentové revoltě, která Německo zachvátila v 70. a 80. letech získal Hamburk pověst nejlepšího města na protesty, ale i zábavu.

Zábava platí stále. Koneckonců 200 berlínských policistů, kteří měli vypomoci vytíženým hamburským kolegům bylo po skandálu posláno domů. Doprovodili totiž vysokou míru alkoholu sexem na volném prostranství.

Hamburk je sice bohatý, ale nezaměstnanost je nad německým průměrem. Úřady mají problémy v rozdělení dávek, včetně imigrantů a jejich dětí, kteří tvoří třetinu z 1,9 milionu obyvatel. Primátor Scholz, sociální demokrat, k tomu říká, že největším problémem je nedostatek dostupného bydlení, proto chce také investovat do sociálního bydlení. Každá výstavba více než dvaceti bytů musí zahrnout sociální bydlení. Platí to i pro vysoce luxusní Hafencity.

I ti, kteří jsou spjati s Rote Flora, přiznávají, že gentrifikace zasáhla Hamburk silně a sami o sobě často říkají, že jsou ti poslední mohykáni…

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.