Zpráva Social Watch: Česká republika – Opět druhý svět

Tisková zpráva: V úterý 18. července v sídle OSN v New Yorku představí Markéta Mottlová za Social Watch Česká republika stínovou zprávu o naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Dnes 17. července byla zpráva představena v Praze na tiskové konferenci.

Ani po dvaceti sedmi letech se nepodařilo zvrátit zaostávání východní Evropy za starými zeměmi Evropské unie i přes to, že například naše země čerpá v dotacích z EU vyšší prostředky než nejchudší země planety v rámci rozvojové spolupráce. Tuto zaostalost dnes politici využívají k tomu, aby omlouvali ostudnou nesolidaritu se zbytkem Evropy i světa.

Dokončení strategie udržitelného rozvoje ČR 2030, která by měla být základem naší národní i mezinárodní politiky v rámci našich závazků, je chvályhodným krokem, zůstává však otázkou, nakolik se podaří najít sílu a politickou vůli ji implementovat.

LIDÉ: Pět let poté, co Ústavní soud zrušil neplacenou veřejnou službu, parlament připravil a schválil tuto formu nucené práce znovu. Prosadit slibovaný zákon o sociálním bydlení se nepodařilo. Genderové nerovnosti a násilí na ženách přetrvávají.

PLANETA: Česká republika nadále ulpívá na zaostalých fosilně-jaderných technologiích na úkor životního prostředí a udržitelnosti. Zákonodárci připravili občany o jejich právo na připomínky ke stavbám, které se týkají životního prostředí a mají na ně přímý vliv. Pozitivní vývoj by mohla přinést schválená revitalizace uhelných regionů.

PROSPERITA: Česká republika prochází konjukturou, která je tažena především spotřebou domácností. Tomu napomáhá zvyšování minimální mzdy i valorizace důchodů. Vysoká míra zaměstnanosti úspěšně skrývá problém pracující chudoby – ta postihuje čtvrtinu pracujících žen.

MÍR A SPRAVEDLNOST: Lichva a obchod s bagatelními dluhy jsou jedním z nejhorších problémů daných českou legislativou, který ukazuje na selhání práva a spravedlnosti v České republice. Exekuce dopadají negativně na ekonomiku již dnes a řešení následků se ponese ještě několik desítek let do budoucnosti.

Nadále roste vývoz zbraní a vojenského materiálu, který je z velké části způsoben vyzbrojováním nedemokratických a diktátorských zemí. Česká republika se tak přímo podílí na zvyšování napětí ve světě a na porušování lidských práv.

PARTNERSTVÍ: Na úrovni obyvatel EU se stále nedaří navázat efektivní partnerství, které by dokázalo přispět k demokratizaci bývalé východní Evropy. Nezájem českého politického establishmentu doprovázený dlouhodobou ignorací demokratického deficitu na východě EU ze strany západní Evropy má za výsledek to, že ačkoli ekonomicky patříme do prvního světa, politicky jsme stále druhý svět, jako před rokem 1989.

Vládní i opoziční politici v souvislosti s odmítáním uprchlíků veřejně deklarovali snahu zvýšit tzv. rozvojovou pomoc s tím, že se bude pomáhat příjemcům přímo na místě a zabrání se tak migraci. Nakonec ale zůstalo jen u rétoriky.

Autoři a autorky: Jan Gruber, Radek Hábl, Markéta Mottlová, Milan Smrž, Ilona Švihlíková, Peter Tkáč, Tomáš Tožička, Saša Uhlová. Editor: Tomáš Tožička.

Více informací:

Zpráva Social Watch Česká republika 2017.

Oficiální zpráva Úřadu vlády České republiky o naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

Zpráva o akci organizací a hnutí na High Level Political Forum UN v New Yorku, kde budou představeny některé národní stínové zprávy.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.