Studie: Německá média informovala jednostranně a nekriticky o uprchlické krizi

Zpráva dne:  Nová německá zpráva uvádí, že média v zemi prohloubila svým mediálním pojetím uprchlické krize propast mezi liberály a nacionalisty a konzervativci.

Německá média byla příliš nekritická při pokrývání uprchlické krize roku 2015 a dala politice otevřených dveří Angely Merkelové volný průchod a selhala v tom, že nereprezentovala legitimní obavy normálních lidí, kteří byli vyděšeni přílivem migrantů, ukázala nová studie, o které napsaly britské noviny Financial Times

Zprávu zpracovala Otto Brenner Stiftung, nadace z Frankfurtu, která uvedla, že pokrytí bylo tak jednostranné, že vyvolalo prohloubení ideologického rozpolcení v Německu – na jedné straně mezi liberály, na druhé mezi nacionalisty a konzervativci.

„Až do pozdního podzimu roku 2015 se redakce téměř nezabývaly obavami, strachy a odporem rostoucí části populace,“ říká zpráva. „A když to udělali, tak na sebe vzali didaktický, nebo v případě východního Německa (kde je anti-imigračních pocit nejsilnější), opovržlivý tón.“

Média přijala hledisko politické elity

Studie, vedená Michaelem Hallerem, bývalým hlavním editorem Die Zeit, je nejobsáhlejší studií k tomu, jak se německá média vypořádala s uprchlickou/migrační krizí. Analýza uvádí, že noviny se vůbec nepokoušely rozlišit mezi pravicovými radikály a obyčejnými lidmi, kteří začali pociťovat politickou nejistotu nebo se cítili marginalizováni přílivem uprchlíků. Místo kritického zpravodajství, novináři prostě „přijali hledisko a také slogany politické elity.“

Rozhodnutí Merkelové v pozdním létě roku 2015 otevřít německé hranice stovkám tisíců žadatelů o azyl, mnoho z nichž utíkalo ze Sýrie, Iráku a Afghánistánu, bylo v německých médií téměř jednohlasně vychvalováno. Noviny byly plné článků o nové „vítací kultuře“ (Wilkommenskultur), což bylo nejvýstižněji shrnuto davy, které v roce 2015 vítaly sladkostmi a hračkami na mnichovském nádraží uprchlíky, kteří dorazili z Maďarska.

Zpráva konstatuje, že vítací kultura se stala „magickým slovem“ používaným určitou částí médií, aby obyčejné lidi změnila na dobré samaritány a povzbuzovala je, aby byli vůči nově příchozím laskaví. Nicméně zprávy o masovém sexuální násilí proti ženám v Kolíně na Nový rok, za nímž stáli muži severoafrického původu, se ukázalo být zlomovým bodem v pokrytí tématu. Najednou se tón článků o uprchlících stal „zdrženlivější“ a „skeptičtější“, zjistila zpráva. Výzkumníci z Hamburské mediální školy a Lipské univerzity analyzovali tisíce článků v národních i regionálních novinách od února 2015 a března 2016, kdy do Německa přišlo asi milion uprchlíků.

Především se soustředili na liberální Süddeutsche Zeitung, ale i na konzervativnější Frankfurter Allgemeine ZeitungDie Welt. Ale také sledovali Bild Zeitung a také publikace online. Studie říká, že nekritické pokrytí přispělo k prohlubující se nedůvěře vůči tzv. mainstreamovým médiím, – rutinně pranýřovaným jako Lügenpresse“ (prolhaný tisk) při protestech proti uprchlické politice Merkelové.

Nedávný průzkum mohučské univerzity, citovaný ve studii, zjistil, že 55 % dotazovaných cítilo, „že jim média systematicky lžou.“ A 26 % souhlasilo s výrokem, že „média a politici pracují ruku v ruce, aby manipulovali veřejné mínění.“

Tiskovou zprávu o studii se můžete dočíst v našem dalším článku.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.