Morální velikášství mladých zachránců uprchlíků

Přečetli jsme: Kritický pohled na spolupráci mezi pašeráky lidí a zachránci uprchlíků jsme se mohli dočíst v jednom z komentářů v německém tisku. Podle autora je v sázce azylové právo i právní stát.

Německý komentátor Jacques Schuster píše pro konzervativní německý deník Die Welt o tom, že evropská uprchlická politika nesmí být v rukou pašeráků ani spolupachatelů. Ani pašeráci, ani neziskovky nesmí určovat, kdo do Evropy přijde a kdo ne.

I když to žádný z opačných táborů v uprchlické otázce nechce vidět, je potřeba přeci říct: průkopníci radikální azylové politiky a zastánci zavřených hranic mají jedno společné: nekompromisní tvrdohlavost. V ní koření přesvědčení, že jiné názory není možné jen vyvrátit, ale přímo jejich nositele morálně popravit.

Ať se jedná o zastánce Alternative für Deutschland, kteří ve své paličatosti překračují hranice nenávisti k cizímu, nebo zda to jsou spolupracovníci a podporovatelé neziskovek, kteří chtějí přijímat prchající lidi, ať už na to mají nárok, nebo ne, bez ohledu na to, co si myslí většina.

Tuto morální nadřazenost bylo možno do nedávna obzvláště jasně pozorovat. Ve víře, že bojují za dobrou věc, přeslechly pomocné organizace, které zachraňují uprchlíky, nouzové volání italské vlády, smetly její návrhy ze stolu. Návrhy se týkaly toho, jak by pobřežní stráž mohla spolupracovat s loďmi neziskovek, které se nicméně nechtějí účastnit rozhovorů a rozhodně se nikdy neptají, jaké právo legitimizuje jejich konání.

Ve svém velikášství, které částečně pramení i z jejich mladého věku, je pro ně italská demokracie stejně tak málo, jako právní stát. To, že už drahnou dobu nezachraňují jen lidi, ale také – jak ukázala německá loď Juventus – spolupracují s pašeráky Středozemního moře, a tím pádem provozují jejich mrzké podnikání – to dokazují nahrávky, které zveřejnila italská vláda.

Vzhledem k samolibosti mnoha záchranných organizací je ovšem možné spolčení s pašeráky předpokládat, nerozum, který musí být potrestán.

Evropská uprchlická politika nesmí být v rukou pašeráků a spolupachatelů. Ani pašeráci, ani neziskovky nesmí určovat, kdo do Evropy přijde a kdo ne.

Kultura strpění drtí naši zemi, píše Schuster dále ve svém komentáři pro Die Welt

Právě ten, kdo chce pomáhat pronásledovaným, musí dávat pozor na to, aby byl do EU vzat jen ten, kdo má perspektivu dostat azyl. Řečeno jinak: právě proto, abychom zachránili azylové právo, musí být ostatním zabráněno se do EU dostat.

Italská pobřežní stráž už má své zkušenosti. Když pašeráci začali na počátku 90. let 20. století přepravovat mnoho Albánců přes Jaderské moře do Itálie, zachytili lodě ilegálů a převedli je bez velkých okolků na druhý břeh – zpátky.

Články zveřejněné v sekci Přečetli jsme nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Ilustrační obrázek: Autor – By Mass Communication Specialist 2nd Class Justin Stumberg – This Image was released by the United States Navy with the ID 160523-N-XT273-093 (next).Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49016996

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.