Ekonomika bez peněz a zisků? LETS je zajímavá alternativa

Kateřina Bartheldiová píše o tom, co je místní výměnný obchodní systém, jak funguje a že se v něm nemění peníze a ani v něm nejde o zisk.

LETS je zkratka anglického Local Exchange Trading System, což bychom do češtiny mohli přeložit jako Místní výměnný obchodní systém. V podstatě se jedná o dobrovolné a neziskové směnné systémy, které mohou být určitou alternativou k běžně používané národní měně. Celý tento systém funguje tak, že se skupina lidí z jedné ulice, vesnice nebo města domluví, že si budou navzájem směňovat výrobky či služby aniž by použili měnu konvenční. Členové poté vymyslí název systému, název virtuální měny a domluví se, jakým způsobem bude směna výrobků a služeb probíhat. Troufám si říci, že většina LETS je v dnešní době zaregistrována na platební platformě CYCLOS, která slouží pro evidenci veškerých transakcí v systému a mimo jiné je na této platformě uveden adresář všech členů systému a seznam aktuálních nabídek a poptávek.

Členové LETS ke směně nepoužívají fyzické peníze (bankovky, mince), veškeré transakce tedy probíhají bezhotovostně na principu vzájemných zápočtu. Podstata vzájemných zápočtů je taková, že každý člen, který se do systému přihlásí má na svém účtu nula virtuálních jednotek, poté co něco koupí, je mu z účtu odečtena částka za tento nákup a zároveň je stejná částka připsána na účet toho člena, který prodával. Pokud bychom tedy sečetli stavy účtů všech členů systému, výsledek by byl vždy nula.

Kdy a proč tyto systémy vznikly? První LETS byl pravděpodobně založen v Kanadě v roce 1983 Michaelem Lintonem. Hlavním cílem tohoto systému nebylo nahradit národní měnu, nýbrž ji doplnit takovým způsobem, aby lidé mohli i přes nedostatek peněz nakupovat nebo prodávat regionální výrobky nebo nabízet a poptávat služby. Michael Linton také definoval 5 zásad a kritérií, které by měl splňovat každý LETS, jsou to:

  1. cena – cena je stanovená podle náročnosti či skutečných nákladů a cílem fungování těchto systémů není zisk;
  2. dohoda – nikdo nemá povinnost účastnit se stanoveného počtu obchodů, záleží na každém jak často a s čím bude obchodovat (pokud to však není v rozporu se zákonem či dobrými mravy);
  3. otevřenost – každý z členů systému má právo znát obrat a zůstatek na svém účtu, ale i na účtech členů ostatních;
  4. ekvivalence – kvůli jednoduchosti a přehlednosti finančních operací by měla být jednotka virtuální měny stanovena v poměru 1:1 s jednotkou měny národní;
  5. bezúročnost – úroky se neúčtují ani na pozitivní ani na negativní zůstatky a zároveň neexistují žádné poplatky např. za uskutečněné platby (vyjma malého poplatku za správu systému, který se většinou platí jednou ročně).

Postupem času se tyto systémy rozšířily téměř po celém světě a v současné době mnoho LETS funguje v Severní Americe, Austrálii, Velké Británii, Německu, Rakousku a výjimkou není ani Česká republika.

LETS v České republice

Co se týče LETS v České republice, tak můžeme říci, že první projekty začaly vznikat kolem roku 2000, avšak mnoho systémů ukončilo svou činnost, jelikož počáteční nadšení členů opadlo a systémy se tak nacházely v útlumu, jako příklad zde můžeme uvést „Letokruh“, který byl založen pro České Budějovice a okolí.

Nejvyšší nárůst LETS v České republice můžeme spatřovat od období globální krize (2008). Jeden z prvních a doposud existujících LETS byl založen v roce 2011 v Brně, tento systém nese jméno „RozLEŤse“ a mimo jiné poskytuje IT infrastrukturu pro některé další skupiny LETS.

V průběhu let 2012 a 2013 začaly vznikat další skupiny například na Ostravsku, Valašsku nebo Jesenicku. V roce pak 2015 zahájil svou činnost pražský „PRALETS“, který se i přes počáteční obavy z toho, zda může LETS fungovat i ve velkém městě neustále rozrůstá a to jak počtem členů, tak i jejich aktivitou. V současné době tedy existuje v České republice přibližně 8-10 LETS, ale v některých městech můžeme spatřovat náznaky, že by zde těchto systémů mohlo být více.

Pokud se ptáte na to, s čím se asi nejvíce v těchto systémech obchoduje, odpověď je velice snadná. Nejvíce se obchoduje s tím, co člověk dělá rád ve volném čase, ze zboží jsou to nejčastěji potraviny vlastní výroby, výpěstky ze zahrádky, ručně dělané výrobky a ze služeb můžeme uvést například lekce cizích jazyků, masáže, hlídání dětí a různé kurzy.

Pokud Vás zaujal tento způsob obchodování a chtěli byste se do nějakého LETS přihlásit? Není nic jednoduššího než najít LETS, který působí ve Vašem okolí, spojit se s brokerem nebo správcem systému, který Vám na osobní schůzce založí účet. Jediné co musíte udělat je, že uvedete své kontaktní údaje, sepíšete seznam svých nabídek a poptávek a poté již můžete začít s výměnou.

V České republice ekonomický přínos jako takový většinou nespatřujeme, ale je zde jedna funkce LETS, která pro někoho mnohem důležitější než zisk, a to lepší sousedské vztahy a utužování místní komunity.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.