Asociační dohoda EU – Ukrajina vstoupila v platnost

Zpráva dne: 1. září vstoupila v platnost asociační dohoda mezi Evropskou unii a Ukrajinou. EU předpokládá, že dohoda přinese Ukrajině podstatné a dalekosáhlé změny v celé řadě oblastí, nejen v ekonomice.

Dne 1. září vstoupila v platnost asociační dohoda mezi EU a Ukrajinou, oznámila tisková zpráva Evropské komise.

Asociační dohody a také Hluboká a komplexní zóna volného obchodu (DCFTA) jsou hlavní nástroje sblížení Ukrajiny a EU. Jde o podporu hlubších politických vazeb a silnějších ekonomických propojení, ale také respekt pro společné evropské hodnoty. DCFTA stanovuje rámec pro modernizaci ukrajinských obchodních vztahů a ekonomický rozvoj otevřením trhů a harmonizací práva, standardů a regulací s EU.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker říká: „Odhodlání je ctnost. Dnes, navzdory všem výzvám, jsme to dokázali. Vstup Asociační dohody s Ukrajinou v platnost znamená, že EU dodržuje svůj slib ukrajinským přátelům. Děkuji všem, kteří to umožnili: těm, kteří stáli na Majdanu a těm, kteří tvrdě pracují na tom, aby byla tato země lepší. Dnes je den oslavy pro náš evropský kontinent.“

Federice Morgherini, vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku uvedla:

„Dnes jsme konečně dosáhli toho, na čem jsme pracovali v minulých letech, bližší svazek mezi EU a Ukrajinou. To znamená bližší vazby mezi našimi občany, větší trhy, více příležitostí pro firmy a podnikatele, zvýšené sdílení zkušeností, informací a expertízy. Ukazuje se, že sdílíme stejné cíle a že ukrajinský lid se může na podporu a spolupráci s EU v dalších letech spolehnout.“

Evropský komisař pro Evropskou politiku sousedství a vyjednávání o rozšíření, Johannes Hahn uvedl:

„Příští generace Ukrajinců budou sklízet přínosy bližšího vztahu s EU. První konkrétní výsledek zavedení Asociační dohody už je vidět: ukrajinské exporty do EU se zvýšily a EU potvrdila svou pozici jako prvního obchodního partnera Ukrajiny. Ukrajinské nedávné reformy jsou bezprecedentní, i když je potřeba ještě hodně práce v oblasti boje proti korupci, který musí pokračovat. EU bude nadále podporovat ukrajinské reformní snahy, jak expertně, tak i finančně.“

EU podporuje nezávislost, suverenitu a teritoriální integritu Ukrajiny a také pokračující ambiciózní snahy ukrajinských úřad o reformu institucí a ekonomiky země, píše zpráva dále. Ty umožní otevřít celý potenciál Asociační dohody a přinést tak veškeré přínosy ukrajinskému lidu.

Pod Asociační dohodou se Ukrajina zavázala ke strukturálním reformám v oblasti demokracie, lidských práv, vlády práva a dobré správy, obchodu, udržitelného rozvoje. Zvýšená spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí, sociálního rozvoje a sociální ochrany, dopravy, ochrany spotřebitele, rovných příležitostí, vzdělání, mládeže a kultury, průmyslu a energetiky jsou také v Asociační dohodě předvídány. Vstup dohody v platnost dodá nový popud ke spolupráci v oblastech jako zahraniční a bezpečnostní politika, justice, zdanění, správa veřejných financí, věda a technologie, vzdělání a digitální technologie.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.