Německé volby: Jak se liší křesťanští demokraté (CDU) od sociální demokracie (SPD)?

Přečetli jsme: Jaké jsou konkrétní odlišnosti v politických programech dvou hlavních stran německých voleb – křesťanských (CDU) a sociálních demokratů (SPD)?

Podle analýzy Tagesschau se obě politické strany v nadcházejících volbách strany dosti liší.  V čem a jak?

Daně

Sociální demokraté chtějí ulevit rodinám a samoživitelkám s nízkými a středními příjmy. Měl by existovat rodinný tarif s bonusy pro děti. Horní sazba by se měla dostat na 45 % pro ty, kteří jako svobodní mají minimálně 76 200 euro ke zdanění. A bohatí by měli podléhat dani z bohatství.

Daňové úlevy slibuje i CDU, ale horní sazba zůstane nezměněná, ale bude se týkat už těch, kteří mají příjem 60 000 euro. A dodatečnou daň pro velmi bohaté CDU nechce. Celkově zde CDU moc měnit nebude.

Sociální záležitosti

SPD chce pojištění pro všechny také  pro úředníky a živnostníky. U zdravotního pojištění by opět zaměstnanci a zaměstnavatelé měli platit stejný díl. Sociální demokraté vylučují pozdější odchod do důchodu. Kdo 35 let platil příspěvky, ale málo vydělával, by měl dostat solidární důchod.

V programu CDU toho k tomuto tématu moc není. Systémovou změnu CDU/CSU odmítají, vyšší příspěvky zdravotního pojištění má nadále platit zaměstnanec. A u důchodu nejsou žádné konkrétní návrhy, snad jen založení nadstranické pracovní skupiny, která má předložit návrhy do roku 2019.

Bezpečnost

SPD požaduje dalších 15 000 policistů na federální úrovni i jednotlivých zemí. Na železničních nádražích by mělo být více policistů a také kamery. Proti islamismu a pravicovému extremismu sází sociální demokraté prevenci. Nárůst výdajů na obranu na 2 % HDP strana odmítá, chce omezit exporty zbraní.

I v programu CDU je číslo 15 000 policistů a také více kamer. Bezpečnostní úřady by měly mít snazší přístup na daná data, když půjde o těžké trestné činy. A mají být umožněny osobní kontroly i bez podezření. A také je zde slib větších výdajů na armádu a zbrojení – do roku 2024 2 %.

Rodina

SPD chce zavést rodinný pracovní čas, který by rodičům a pečujícím umožnil pracovat méně. Příspěvky na děti mají být sjednoceny a odstupňovány dle počtu dětí a příjmu. Muži a ženy by měli dostávat stejné peníze za stejnou práci, k tomu je potřeba zákona o platové rovnosti.

CDU sází na vyšší přídavky na děti a slibuje navíc 25 euro měsíčně. Jen vágně jsou formulovány ideje k flexibilnější pracovní době. A zákonný nárok na stejné odměňování mužů a žen CDU neplánuje.

Práce

SPD chce časové omezení pracovních úvazků bez důvodu odstranit. Lidé s částečnými úvazky mají mít právo na návrat na plný úvazek, pracovníci přes agentury stejnou mzdu jako ti kmenoví. A kdo je nezaměstnaný, má po třech měsících právo na další vzdělávání.

CDU/CSU sází na tarifní partnery. Má se zabránit zneužívání smluv na dobu určitou. Také se plánuje právo návratu na plný úvazek, ale od určité velikosti firmy. Déle nezaměstnaní by měli dostat rekvalifikaci.

Uprchlíci/ cizinci

SPD tvrdí, že právo na azyl nesmí být dotčeno, odmítnuté uprchlíky je třeba důsledně posílat do země původu – ovšem ne do Afghánistánu. Kdo žije v Německu alespoň dva roky, má tu práci, či chodí do školy, a není trestán, může zůstat. A také by měl být zvláštní zákon o tom, kdo může do Německa přijít z ekonomických důvodů.

CDU k tomuto tématu říká, že situace jako v roce 2015 se nesmí opakovat. Počet uprchlíků by měl zůstat trvale nízký. K tomu je potřeba uzavřít dohodu s africkými zeměmi. Odmítnutí uprchlíci musejí být zesíleně odsunuti – i do Afghánistánu.

Články zveřejněné v sekci Přečetli jsme nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.