O čem mluvil J.-C. Juncker v řeči o stavu Evropské unie?

Zpráva dne: Shrnujeme to hlavní ze středečního projevu o stavu Evropské unie, kterou pronesl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Předseda Evropské komise Juncker měl ve středu třetí projev ke stavu EU, který nyní přinášíme ve zestručněné podobě.

V seznamu priorit se podle Junckera nachází obchodní politika, bezpečnost a migrace – před evropskými volbami, které se budou konat v roce 2019. K prioritám dále patří rozšíření Schengenu a také zemí, které používají euro.

Juncker na začátku projevu zdůraznil, že „těžké časy“ (myšleno především, ale nejen Brexit) členy stmelily a volal po větší jednotě i do budoucna. Z pozitiv uvedl, že konečně přišel čas růstu a že tento růst se týká celé EU. Hospodářský růst také převyšuje růst v USA. Dalšími pozitivy jsou pokles nezaměstnanosti a také nová pracovní místa. Pochválil také Evropský investiční plán, který prý k tomuto vývoji přispěl.

Nadšeně také hovořil o tom, jak se podařilo zavést fiskální disciplínu a zároveň nesnížit růst – navzdory kritice, které kvůli tomu čelí. Po deseti letech je EU konečně po krizi.

Důležité bylo, že Juncker řekl, že EU má znovu vítr v plachtách a že je potřeba naplno využít zbývajících 16 měsíců. Nejde jen dokončit agendu, je potřeba vytyčit směr do budoucnosti. Dali jsme si za cíl, sdělil Juncker, dokončit energetickou unii, bezpečnostní unii, unii kapitálových trhů, bankovní unii a digitální jednotný trh.

Pět priorit

Dále předseda EK Juncker uvedl pět priorit. Jsou to následující:

Posílení obchodní agendy: Evropa je otevřená byznysu, ale musí existovat reciprocita. Juncker v této souvislosti chválí dohodu CETA, která začne provizorně platit příští týden. Hovoří o tom, že v pokročilé fázi je dohoda s Japonskem a zmiňuje i další země – Mexiko, či Austrálii. Zaklínal se při vyjednávání transparentností a informovaností všech aktérů, včetně národních parlamentů. Komise prý bude publikovat plný vyjednávací mandát. Obchodní politika nebude naivní, EU si bude chránit své zájmy. A také zmínil rovněž investiční screening, pokud by zahraniční subjekt chtěl nakoupit část infrastruktury (což je Macronova idea, pozn. redakce).

Druhou prioritou je posílení průmyslu, který musí být konkurenceschopný. Juncker je pyšný na automobilový průmysl, ale byl šokován tím, když zákazník dostává nesprávné informace.

Třetí prioritou je, že EU má být lídrem v boji proti klimatickým změnám. Odvolává se na Pařížskou klimatickou dohodu a také zmiňuje stažení se USA z dohody. Parafrázuje Trumpa: Make our planet great again.

Čtvrtou prioritou je lepší ochrana Evropanů v digitální éře. Zde uvádí boj proti terorismu, radikalizaci a proti propagandě online. Pro kyberbezpečnost by měla vzniknout nová agentura.

Pátá je otázka migrace. Prý se lépe chrání vnější hranice, společné hranice a společná ochrana musejí jít ruku v ruce. Podpořil dohodu s Tureckem a také pokles příchozích přes Středozemní moře. Ovšem – zdůrazněno FT – Juncker byl v projevu smutný z toho, že solidarita není v rámci členských zemí sdílená. Minulý rok dostlalo azyl 720 000 lidí, což je více než v USA, chlubil se v této souvislosti předseda EK. Evropa se prý nikdy nesmí stát pevností. Na druhou stranu také uvedl, že lidé, kteří nemají v Evropě co dělat, musejí být vráceni. Je potřeba ukázat solidaritu s Afrikou. Legální migrace je ale důležitá, protože Evropa stárne.

Dále je potřeba načrtnout směr budoucnosti. V této otázce se Juncker odvolal na Bílou knihu, prezentovanou na jaře. Tam bylo pět scénářů, Juncker představil svůj šestý scénář. 

Evropa hodnot

Rok 2018 bude rokem kulturní diverzity a Junckerův projev klad důraz na Evropu hodnot. Evropa pro něj není euro, či jednotný trh, je to víc, je to Evropa hodnot, argumentoval Juncker.

Uvedl pak tři principy, svoboda, rovnost, vláda práva. Zdůraznil také, že rovnost musí být v EU mezi západem a východem a severem a jihem, Evropa prý musí dýchat oběma plícemi. EU nemůže být místem druhořadých občanů, druhořadých pracovníků či spotřebitelů. Juncker ovšem vydává tzv. směrnici o vysílání pracovníků právě za boj proti druhořadým pracovníkům. Dále jako příklad uvedl, že Češi nemohou mít méně kakaa v čokoládě.

Jako vládu práva Juncker představuje uposlechnutí rozsudku Evropského soudního dvora. Naše unie, zdůraznil Juncker, není stát, ale komunita práva.

Juncker sdělil dále, že ho zajímají jen takové institucionální reformy, které zvýší efektivitu. Jako klíčovou schopnost uvádí schopnost kompromisu. Sjednocenější EU také musí být více inkluzivní, jako příklad dává otevřít Schengen Bulharsku a Rumunsku, a to okamžitě.

Juncker také připomněl, že země musejí přijmout euro. Chce navrhnout nástroj pro připojení se k euru, finanční a technickou pomoc. Země se také mají připojit k bankovní unii.

Je potřeba se také shodnout na evropském pilíři sociálních práv, je potřeba pracovat na evropských sociálních standardech. Je potřeba udržet vizi rozšíření pro západní Balkán. Turecko je ovšem prozatím ze hry. Juncker v projevu vyzval Turecko, aby propustilo novináře a dodržovalo vládu práva.

Další institucionální reformy EU

V otázkách obchodu navrhuje častější využívání kvalifikované většiny, místo nutnosti shody všech členů. Jako příklad také uvádí DPH či daň z finančních transakcí. Euro je také prý nyní odolnější, a je potřeba dokončit kroky, aby se ESM  – Evropský stabilizační mechanismus změnil na Evropský měnový fond. Je potřeba také mít evropského ministra ekonomiky a financí. A to k podpoře strukturálních reforem. Odmítá paralelní struktury, např. jen parlamentu pro eurozónu apod.

EU prý musí také více bojovat proti terorismu, i když v minulých třech letech dosáhla velkého pokroku. Chce, aby EU měla jednotnější zahraniční politiku, a to opět přesunem kategorií hlasování od jednotného ke kvalifikované většině. A také hovořil o evropské obranné unii, kterou prý chce rovněž NATO.

Ovšem, sdělil také Juncker, neměli bychom se příliš míchat do každodenního provozu občanů, měli bychom se koncentrovat na ty velké věci. A dát členským státům zpět kompetence tam, kde to dává smysl. Bude tedy vytvořena nová jednotka k posouzení subsidiarity.

EU také potřebuje demokratický skok vpřed. Líbí se mu idea nadnárodního volebního lístku a je prý potřeba zahrnout více subjektů do dialogu, národní parlamenty a občanskou společnost. Uvedl dále, že bude dávat pozor na stoleté výročí Litvy, Lotyšska, Estonska a Rumunska příští rok (ČR a Slovensko neuvádí, pozn. redakce).

Chce, aby se spojila funkce předsedy Komise a předsedy Rady. (tj. i funkce, kterou nyní zastává Donald Tusk, pozn. redakce). Loď má údajně řídit jen jeden kapitán.

Evropa nemůže stát na místě, kvůli tomu nevznikla. Evropa musí být odvážná a pak se pohne kupředu, zakončil projev o stavu EU předseda Komise Juncker.

Ilustrační obrázek: Autor – EU2017EE Estonian Presidency – Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60711708

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.