Švýcaři odmítli plány na reformu státního penzijního systému

Financial Times. Ukazují se tak podle Financial Times problémy evropských prosperujících zemí, které se potýkají se změnou svých sociálních systémů vzhledem ke stárnoucí populaci. V nedělním referendu byly odmítnuty návrhy vlády 52,7 % voličů. Plány navrhovaly zvýšení flexibility systému. I když jsou švýcarské veřejné finance nejsilnější v Evropě, ale i tak se státní penzijní systém dostal do minusu.

Už v únoru byly také odmítnuty reformy ohledně zdanění firem, které by zemi přiblížily mezinárodním standardům v této oblasti.

Plány na reformu zahrnovaly stabilizaci systému státních penzí do roku 2030, voliči měli souhlasit se zvýšení věku odchodu do důchodu ze 64 na 65 let. Finanční příspěvky měly být vyřešeny navýšením a také zvýšení daně z přidané hodnoty o 0,3 procentního bodu. Švýcarské důchody jsou ve světovém měřítku velice štědré, státní i soukromý systém dají dohromady podle OECD 11,2 % HDP, přičemž průměr byl 9,3 % HDP.

I když reformy jsou považovány za nutné, balíček byl kritizován ze všech stran. V německých částech byla kritika, že reformy nejsou dost razantní, ale levicoví politici kritizovali vyšší věk odchodu do důchodu pro ženy.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.