V Německu vstoupil v platnost nový zákon proti nenávistným komentářům

ARD Tagesschau. Nový zákon směřuje k účinnějšímu boji proti nenávisti a štvaní. Dosavadní přístup se neosvědčil, protože např. Facebook odstranil v testovacím období jen 39 % oznámených trestných obsah, Twitter jen jedno procento.

Proto zákon nově zavazuje sociální sítě, aby určité trestné obsahy vymazaly během sedmi dnů, a to pokud se na síť obrátil uživatel se stížností na obsah. U „očividně“ trestného obsahu má provozovatel platformy jen 24 hodin na to, aby obsah odstranil. K protiprávnímu obsahu patří třeba urážka veřejného činitele, pomlouvání, nebo trestněprávní relevantní šíření tzv. falešných zpráv.

Zákon je silně kritizován, řada zájmových skupin, občanských právníků v něm vidí ohrožení svobody projevu. Krátké lhůty na mazání a také výhrůžky vysokými pokutami povedou k tomu, že sítě budou obsah raději mazat.

Právníci upozorňují na to, že ne každý komentář se může jednoznačně ohodnotit jako trestný. Zrovna u urážky je řada hraničních případů, kde je potřeba znát kontext, stačí uvést příklady satiry. A také nový nárok na informace je takové povahy, že prostě uživatele odradí od toho, aby vyjádřili na sociální síti své mínění, protože se mohou důvodně obávat, že jejich data budou vydána.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.