EU: Jaké sektory zaměstnávají nejvíce lidí?

Aktuálně: Téměř polovina zaměstnanosti EU se koncentruje ve dvou aktivitách: služby a veřejná správa. Podíl těchto aktivit v EU na zaměstnanosti přitom rostl.

V roce 2016 byla v rámci celé EU téměř polovina zaměstnanosti koncentrována do dvou ekonomických aktivit a sice:

Velkoobchod, maloobchod, doprava, ubytování a služby související s potravinami (24,7 %)
Veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotnictví a sociální práce. (23,7 %).

Podíl těchto aktivit v zaměstnanosti rostl. Naopak klesal podíl průmyslu z 20,7 % v roce 1996 na 15,3 % v roce 2016. vzrostly na druhou stranu „profesní, vědecké a technické aktivity“ ve stejném období ze 7, 6% na 12,7 %.

Co se týče kategorie „velkoobchod, maloobchod…“ pak největší podíl bylo možno najít v Řecku (třetina), Kypru, Španělsku a Irsku. Kategorie „veřejná správa, obrana…“ byla nejsilnější ve Švédsku (34,1 %), dále Dánsku či Belgii.

Průmysl byl největším zaměstnavatelem v ČR (29 %), dále Polsku a Slovinsku. Zemědělství bylo největším zaměstnavatelem v Rumunsku (24 %).

Za posledních dvacet let se udály velké změny zaměstnanosti hlavně v průmyslu, veřejné správě a zemědělství.

Ve srovnání s rokem 1996 klesl podíl průmyslu ve všech členských státech, nejsilnější na Maltě, ve Slovinsku a Velké Británii.

Podobný trend můžeme pozorovat u „zemědělství, lesnictví a rybářství.“ I zde došlo k poklesu podílu v každém členském státu. Nejvíce v Rumunsku (původně 40 %), pak Litva, Maďarsko, Lotyšsko a Řecko.

Naopak nárůst zaznamenaly aktivit veřejné správy, nejvíce v Rumunsku a Slovinsku.

Podíl „veřejné správy, obrany, vzdělávání, zdravotnictví a sociální práce“ na celkové zaměstnanosti ve členských státech EU za rok 2016 v %. (Zdroj: Eurostat)

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.