Srbsko mezi EU a Čínou

Přečetli jsme: Čína patří k velkým investorům v Srbsku, což se nicméně nelíbí Evropské unii, která Čínu vnímá skepticky. Bude si muset Bělehrad vybrat mezi Bruselem a Pekingem? 

Srbsko má jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik v Evropě. Staví se nové dálnice, více se vydává na vzdělávání, rozvíjejí se sektory udržitelné energetiky, stavebnictví i strojírenství.

Pro tuto transformaci bylo zásadní, že Srbsko dokázalo přilákat investice ze zahraničí, především z Číny, píší noviny Financial Times.

Ale nyní je toto ohroženo. Zajištění investic je totiž důležité nejen pro růst a zaměstnanost, ale také pro politické, právní a ekonomické reformy nutné k tomu, aby Srbsko mohlo přistoupit k EU. Čína přináší technologickou expertízu a inovace. Ale EU je ohledně Číny skeptická. EU vyjádřilo svou skepsi ohledně čínského programu pro rozvoj v projevu předsedy Komise Junckera: „Jestliže chce zahraniční firma koupit evropský přístav, část naší energetické infrastruktury nebo obrannou technologickou firmu, pak by se toto mělo stát transparentně, podrobným zkoumáním a debatou.“

Německo, Francie a Itálie rovněž hledají cesty, jak prověřovat investice do EU, což ukazuje na formování protekcionistického postoje.

Návrhy jsou zatím vágní, ale objevují se prvky procedur k posouzení, vyšetřování, podmínění či zákazu zahraničních investic. A EU také schválila nová pravidla proti levným čínským importům. A to vše představuje možný střet s čínskými ambicemi na Balkánu a může to mít přímý dopad na Srbsko.

Hedvábná stezka a Srbsko

Srbsko je v centru čínského projektu „Jeden pás, jedna stezka“ v infrastrukturní iniciativě, dopravy a obchodu, přes řecké přístavy, Balkán do střední Evropy. Proto také čínské peníze tečou do dálnic a železnic a přispěly k růstu ekonomik o 2,8 % minulý rok. Objem obchodu mezi Čínou a vybranými balkánskými ekonomikami dosáhl 3,3 mld. eur v letech 2015-2016. Srbsko samo čítá polovinu objemu obchodu. srbská vláda oznámila, že počítá s 10 000 novými pracovními místy díky projektu s čínskou firmou (China Road and Bridge Corporation) pro výstavbu průmyslového parku v Bělehradu. Což může Srbsku umožnit rozvíjet biotechnologie, IT systém a nanotechnologie.

Otázka, zda externí vlivy v regionu, především Rusko a Čína představují alternativní vize, byla debatována na Bělehradské bezpečnostním fóru. Odpověď zněla ne. Evropa je stále nejvýznamnějším obchodním partnerem pro Srbsko. Strategickým cílem je prý integrace do EU.

EU chce si sledovat čínské investice, ale nebyla schopná prezentovat důvěryhodné alternativy. Zdá se, že „zhojit staré rány“ bude těžší, než si EU představuje. Srbsko je jedinou zemí v jihovýchodní Evropě, kde lidé, kteří vnímají přistoupení k EU jako špatnou věc, převyšují početně ty, kteří to vnímají pozitivně. A postavit politiku před ekonomiku tento postoj jen dále zhorší.

Pro Čínu představuje Balkán bránu k dalším evropským trhům. A to je příležitost pro Evropu, aby přijala pozitivní příspěvek Číny pro tento region, pracovat s ní na rozvoji nových sítí obchodu.

EU by také měla dělat víc k ochraně zemí, jako je Srbsko, píší FT. Srbsko potřebuje permanentní ujišťování o členství v EU. To neznamená nutně urychlit proces, ale být u srbských občanů více přítomen, získat si je, zajistit přístup na západní trhy.

Komisař pro sousedství a vyjednávání o rozšíření Johannes Hahn uvedl, že „Srbsko patří do Evropy a brzy se stane členem evropské rodiny.“ Je na čase tato slova převést v činy, dokončují článek noviny FT.

Články zveřejněné v sekci Přečetli jsme nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.