Předseda Evropského parlamentu chce zavedení evropských daní  

Die Welt.  Antonio Tajani, předseda Evropského parlamentu navrhl zdvojnásobení rozpočtu EU. Je potřeba 280 mld. eur za rok, nikoliv 140 mld. eur. Zvětšený rozpočet by měl být financován daněmi. Informoval o tom německý deník Die Welt.

Zvětšený rozpočet by neměl být financování dodatečnými převody z členských zemí, ale zavedením daní. Tajani se domnívá, že je potřeba mít vlastní finanční prostředky, např. daň z finančních transakcí z burzovních obchodů. V současné době odvádějí státy EU do rozpočtu EU asi jedno procento HND.

Tajani svůj návrh zdůvodnil náklady na zvládnutí uprchlické krize, bojem proti terorismu a také zvýšenou potřebou investic. Je prý potřeba investovat do energie i do digitalizace hospodářství. Jen tak může EU obstát v konkurenci s USA, Čínou, Indií a Ruskem.

Hlavní výdajovou položkou je pro něj kontrola přistěhovalectví, boj proti terorismu a opatření k oživen růstu v Evropě. a také spolupráce v oblasti obrany se musí popohnat kupředu.

V současné době žádá Parlament EU ministerstva financí zemí EU o 146,7 mld. euro na příští rok, tedy navýšení o 2,3 mld. eur.

Téměř 80 % rozpočtu je kryto příspěvky členských zemí, zbytek pochází z tzv. vlastních zdrojů EU, což jsou hlavně příjmy ze cla. Německo je největší plátce a platí asi 20 % do rozpočtu.

Zatím jsou daňové otázky čistě v kompetenci států. Brusel nemá pravomoc vybírat jednotlivé daně, nebo stanovovat sazby. Je možné navrhnout změny, ale pak musejí souhlasit všechny členské státy. I proto je shoda v daňových otázkách velmi těžká.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.