Mladí Italové odcházejí ze země. Na vině je trh práce a ekonomika

Financial Times. Mladí Italové frustrovaně opouštějí svůj domov. Italské ekonomice se po dlouhé době daří, ale Italové odcházejí ze země. HDP roste nejrychleji od roku 2010, zaměstnanost se vrátila na předkrizovou úroveň. Ale přesto počet Italů žijících mimo Itálii dosáhl 5,4 milionu – tedy téměř deset procent celkové populace. Napsaly o tom noviny Financial Times

Data ukazují na dysfunkční trh práce, v němž mladí lidé cítí, že se s nimi nezachází férově. Oni z ekonomického oživení moc nemají. Od propuknutí krize do zahraničí odešlo 1,8 milionů Italů. Ale odcházejí i cizinci v roce 2015 to bylo 45 000 lidí.

Oficiální čísla možná rozsah emigrace podhodnocují. Mnoho Italů se nechce registrovat v zahraničí, protože nechtějí ztratit zdravotní pojištění v Itálii.

Země má dlouhodobě nízkou porodnost, emigrace je velkou hrozbou pro italskou pracovní sílu. Itálie je, co se týká poměru populace k lidem nad 65 let, druhá za Japonskem. V jiných zemích naopak oživení vedlo k tomu, že odchod ze země zpomalil.

Například je tomu tak ve Španělsku a Portugalsku.

Italští migranti jsou mladí a také více vzdělaní než celková italská populace. Lidé s vysokoškolským vzděláním tvoří asi 30 % migrantů z Itálie. Jedná se tedy o brain-drain, neboli odchod mozků.

Guido Tintori, který se tématem zaobírá, tvrdí, že mladí italští vysokoškoláci mají nedostatečné úvazky a velmi malé mzdy, jsou frustrováni společností a trhem práce, který spočívá na známostech a principu seniority a cení si toho více než kompetence.

Navíc, i když ekonomika je ve fázi oživení, nezaměstnanost mladých je neuvěřitelných 35 % a skoro se za poslední roky nezměnila. Podíl mladých lidí mladších 34 let, kteří ani nepracují, ani se nevzdělávají, je nejvyšší v EU. Více než polovina mladých lidí nad 25 let pracuje na dočasné úvazky. Jeden ze čtyř pracuje na částečný úvazek, protože plný nedostane.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.