PESCO je historický krok, míní německá ministryně obrany o nové vojenské spolupráci EU

Přečetli jsme: Evropa (míněno EU) by měla převzít odpovědnost sama za sebe a být schopná nasadit svoje vojáky ve svém okolí v rámci své odpovědnosti. Tak vysvětluje vznik zárodku vojenského paktu EU pod názvem PESCO ministryně obrany Německa.

Evropa při zbrojení plýtvá, říká německá ministryně obrany. Obranná spolupráce PESCO by to měla změnit. Ministryně doufá v efektivnější struktury a vidí i to, že tak byl položen základní kámen pro bezpečnostní unii.  Přinášíme  českému čtenáři stručný výtah z rozhovoru s německou ministryní obrany Ursulou von der Leyen o těchto posledních plánech Evropské unie.

ARD: Proč je důležité vytvořit tuto jednotku? A jak je tento krok důležitý?

Von der Leyen: Je to historický krok. Protože společná evropská obrana byla základní myšlenkou evropského společenství, která byla uložena na 60 let. Před rokem a půl vznikla německo-francouzská iniciativa, abychom myšlenku společné evropské obrany oživili. A následně jsme položili základní kámen pro evropskou obrannou a bezpečnostní unii.

ARD: Spočívá důvod i v tom, že v Evropě se pořizuje moc odlišného vybavení?

Von der Leyen: V minulosti plýtvala Evropa při zbrojení. Máme takových dvacet různých typů bojových letadel, takže dvacet různých náhradních dílů, techniků, pilotů, které je potřeba speciálně vycvičit, to je hrozně neefektivní a drahé. Teď chceme zdůraznit to společné. Samozřejmě na začátku jsou potřeba investice, ale pak už na pořád budeme mít úspory a budeme efektivnější.

ARD: Jaké projekty chce kupředu popohnat Německo?

Von der Leyen: Pro nás v Německu je důležitá hlavně spolupráce, aby tady byla armáda, taková armáda Evropanů, která, když je krize, bude rychle nasaditelná. V minulosti byly příklady jako ebola, kdy jsme chtěli pomoci, ale nemohli jsme, nebyla možnost. Takže se každý vypravil sám. Když budeme mít armádu, když budeme mít dopravní možnosti, abychom mohli rychle reagovat, pak budeme schopní převzít odpovědnost – kterou by Evropa ve svém sousedství tak ráda převzala.

ARD: Je toto zdůvodnění nějak spojeno s tím, že americký prezident chce, aby Evropané převzali více zodpovědnosti za vojenskou složku?

Von der Leyen: Popud k německo-francouzské iniciativě vznikl kvůli dvěma negativním jevům. Jednak BrexitU. Britové ideu více Evropy dlouho blokovali. A pak samozřejmě i volba amerického prezidenta, kdy si Evropané uvědomili, že musejí převzít svou bezpečnost a odpovědnost do vlastních rukou. Neboť problémy, které má Evropa ve svém sousedství, z nás nikdo nesejme. Musíme se snažit sami a najít řešení.

ARD: Tahle koalice ochotných není jen tak. Je tu závazek neustále zvyšovat vojenské výdaje. A také dát k dispozici jednotky pro mise EU. Nemohl by to být problém pro německou vládu, snad i pro koaliční vyjednávání. Výhrada parlamentu by se mohla stát překážkou?

Von der Leyen: Dvě věci jsou zásadní. Obě jsme probrali s našimi evropskými partnery. Samozřejmě budou rozhodovat národní parlamenty, zda budou vojáci posláni do nasazení. A je to důležité, protože pro evropské nasazení je potřeba podpora občanů a parlamentů. To je rozhodující.

ARD: Hovoříte o armádě Evropanů, záměrně než o EU-armádě. Kde je rozdíl?

Von der Leyen: Armáda Evropanů znamená, že naše národní parlamenty se silnou politickou vůlí stojí za ní a rozhodují, protože to je velká zodpovědnost posílat vojáky do nasazení. Jsou to nebezpečná nasazení, a proto je potřeba mít širokou podporu obyvatelstva.

ARD: A jste si jistá, že za deset či dvacet let přeci jen nebude armáda EU?

Von der Leyen: Nemá se nikdy říkat nikdy. Ale nyní je zde první krok k založení evropské bezpečnostní a obranné unie. A ve středním období pak: armáda Evropanů.

Články zveřejněné v sekci Přečetli jsme nemusejí vyjadřovat názor redakce.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.