Řecko: Účetní dvůr kritizuje Komisi

ARD Tagesschau. Sedm let po začátku záchranného programu je nezaměstnanost v Řecku stále vysoká, podobně jako dluhová kvóta. Účetní dvůr si stěžuje na chyby: Evropská komise pro zemi nepřipravila žádnou širší strategii.

Evropská účetní dvůr vytknul Evropské komisi chyby při programech záchrany Řecka a doporučil zásadní vylepšení pro budoucí programy.

Bruselské úřady neměly zpočátku žádné zkušenosti s takovými programy, nestanovily žádné priority pro realizaci reforem a žádnou širší strategii pro zemi, ohroženou bankrotem, kritizuje Účetní dvůr.

Programy přispěly k ekonomickému oživení země jen omezeně, bankrot země byl odvrácen, ale není zajištěno, že Řecko bude mít zajištěn plný přístup na finanční trhy.

Účetní dvůr uvedl rovněž, že základní domněnky o hospodářském stavu země nebyly dostatečně zdůvodněny.

Je potřeba od začátku se vyvarovat chybějící dat, pro spořící programy je potřeba mít růstovou strategii pro zemi. Reformní kroky nemohou následovat v libovolném pořadí, ale podle nutnosti. A co se Řecka týká, je potřeba analyzovat, jak by měl vypadat dohled po vypršení třetího programu.

Moscovici upozornil na těžkou situaci, ve které tehdy Komise byla. Uvedl, že rozhodnutí nebyla činěna ve vakuu, ale v hluboké a dlouhodobé krizi. Nyní prý ale Řecko cítí pozitivní dopady, hospodářství roste a nezaměstnanost klesá.

Podle Eurostatu má Řecko nejvyšší nezaměstnanost v Evropě 21,2 %, dluhová kvóta je také nejvyšší v Evropě 175 % HDP.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.