Šest zemí má našlápnuto porušit rozpočtová pravidla EU

Reuters. Celkem šest zemí, členů Eurozóny, může narušit pravidla pro výšku státního deficitu na příští rok, sdělila ve středu Evropská komise.
Podle Paktu stability a růstu může být nominální deficit rozpočtu pod 3 % ekonomického výkonu a veřejný dluh musí být pod 60 %.

Pro rok 2018 se předpokládá, že Belgie, Itálie, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko a Francie jsou země, které představují riziko, že neseškrtají strukturální mezeru rozpočtu. Brusel tyto vlády nyní žádá, aby učinily patřičné kroky a normu EU dodržely.

Od roku 1997, kdy vstoupil Pakt o stabilitě a růstu v platnost, nestalo se ani jednou, že by všechny země pravidlo dodržely.

Ministři financí zemí Eurozóny si stěžují na to, že normy jsou příliš komplexní a Komise hledá, jak ho zjednodušit.

Komise má pravomoc za porušení pravidel na zemi uvalit pokutu nebo další tresty. Například Francie, která pravidlo porušuje dekádu, nikdy potrestána nebyla.

Evropská komise ve středu oznámila, že Francie, Belgie a Itálie neredukovaly svoje dluhy pole pravidel určených EU. Jen Itálie má dluh v hodnotě 130 % HDP, druhý nejvyšší v EU, hned za Řeckem. Škrty plánuje na rok 2018, ale jedná se o politicky citlivé téma před italskými volbami v příštím roce.

Francie by mohla mít deficit pod 3 % v tomto roce, ale mohla by porušit pravidlo znovu v roce následujícím, protože by dostatečně nesnížila strukturální deficit v roce 2018.

Rozpočty Německa, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Finska, Nizozemska, Estonska, Irska, Kypru, Malty a Slovinska byly podle komise zcela nebo víceméně v souladu s pravidly.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.