Brusel varuje Macrona kvůli francouzskému rozpočtu

Financial Times.  První rozpočet Macrona jako prezidenta se může ocitnout pod kritikou toho, že poruší výdajová pravidla EU. Byl by to problém pro novou vládu, která se zaklínala tím, že dodrží rozpočtové cíle Bruselu. Evropská Komise uvedla, že Francie má takové fiskální plány, že ohrožují splnění cílů ke snížení dluhu.

Itálie byla varována kvůli pomalému pokroku ve snižování dluhu, který tvoří více než 130 % HDP.

Itálie a Francie budou patřit k ekonomikám, které porostou nejpomaleji, což dále bude klást nároky na veřejné finance, i když celý blok se těší dobrému období růstu. Francie porušuje fiskální pravidla dlouhodobě, od dluhové krize a je to součástí napětí mezi Bruselem a Paříží a také s Berlínem, kterého vývoj francouzských financí dlouhodobě frustruje.

Ve své volební kampani Macron slíbil, že sníží rozpočtový deficit pod tři procenta do roku 2018. bylo by tomu tak poprvé za dvanáct let. Minulý rok byl deficit 3,4 %. Prezident slíbil sérii reforem, orientovaných pro byznys, které zahrnují i snížení kontroverzní daně z bohatství, a to kvůli nalákání investic do Francie.

Zlepšení veřejných financí je také klíčem ke snahám Macrona, jak zlepšit svou ekonomickou důvěryhodnost v očích Německa. Komise uvažuje, že příští rok deficit Francie klesne na 2,9 %, ale pak opět vzroste. Francouzský dluh má vzrůst na 96,9 %.

Symbolicky, Komise navrhla, aby Británie byla vyjmuta z procedury nadměrného deficitu – bude to její poslední rok v EU.

Brusel dále uvedl, že návrhy rozpočtových plánů pěti zemi – Belgie, Itálie, Rakouska, Portugalska a Slovinska – čelí riziku, že nesplní dohodnuté cíle pro veřejné finance.

Obzvláště velké obavy panují u Itálie.

Další problémy má i Rumunsko, které neukázalo dostatečnou akci ke snížení deficitu, který překročí 3 % hranici a bude dál růst. A to ohrožuje střednědobou ambici země přijetí eura.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.