Nová studie: V Evropě poroste k roku 2050 počet muslimů, a to nezávisle na migraci

AP. Evropská populace muslimů podle projekcí poroste. S migrací, nebo bez ní. The Pew Research Centre vypracoval tři scénáře, které odhadují počet muslimů v Evropě k roku 2050. Jeho vědci ale zdůraznili, že v každém případě budou v roce 2050 tvořit většinu na kontinentě křesťané nebo lidé bez vyznání.

První scénář „nulová migrace“ odhaduje, že bude v Evropa k roku 2050 žít 30 milionů muslimů, což bude 7,4 % celkové populace Starého kontinentu. Dnes se jedná o 4,9 %.

Jak vědci vysvětlili, důvodem pro jejich propočty je fakt, že muslimové jsou v průměru o 13 let mladší než ostatní Evropané a mají vyšší porodnost.

V případě scénáře „střední migrace“ bude mít Evropa k roku 2050 11,2 % muslimské populace, což je v konkrétních číslech 58,8 milionů lidí. Střední migraci vědci definovali jako typ migrace, která je ekonomická, za vzděláním a rodinou, ale nikoliv migrace spojená s hledáním azylu jako uprchlík.

Poslední scénář „vysoké migrace“ pracoval s přílivem migrantů během uprchlické krize v roce 2015 jako východiskem. V takovém případě by měla Evropa 75 milionů muslimů, což by byl 14% nárůst k roku 2050.

Vědci upozornili, že i když se jedná ve všech případech k nárůstu, muslimové budou stále tvořit menšinu na Starém kontinentě. Většinu budou tvořit stále křesťané nebo lidé bez vyznání.

Studie pracovala s daty s celkem 28 zemí EU a z Norska a Švýcarska.

Nárůst nebude rovnoměrný ve všech studovaných zemích. Například Německo a Švédsko budou mít největší nárůst, protože obě země přijaly nejvyšší počet azylantů během posledních let.

Podle těchto odhadů platí, že zatímco bylo v Německu v roce 2016 6 % muslimské populace, bude to v roce 2050 už 20 %. V případě Švédska tvořili muslimové 8 % v roce 2016, v roce 2050 to bude podle odhadů 31 %.

Naopak, některé země, které měli v roce 2016 komparativně malý počet muslimských obyvatel, budou mít malá čísla i v roce 2050. A to v případě všech tří scénářů.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.