HDP vzrostlo ve III. čtvrtletí meziročně o 5 %. Českou ekonomiku táhne domácí poptávka

ČSÚ.  Na straně poptávky byl meziroční růst HDP ve 3. čtvrtletí podpořen rovnoměrně všemi hlavními složkami HDP. Na růstu domácí poptávky se podílela rostoucí spotřeba domácností a pokračující růst investičních výdajů. K meziročnímu růstu HDP (5,0 %) přispěly investiční výdaje (1,6 p.b.), spotřeba domácností (1,5 p.b.) a zahraniční obchod (1,5 p.b.). Na rozdíl od začátku roku je již růst HDP tažen více domácí poptávkou. To jsou informace Českého statistického úřadu.

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly meziročně o 3,4 % zejména zásluhou domácností, jejichž reálná spotřeba vzrostla o 4,4 % více než před rokem a o 0,9 % více než v předchozím čtvrtletí.

Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí se v mezičtvrtletním srovnání nezměnily, meziročně se zvýšily o 1,1 %.

Meziroční růst investiční aktivity byl ve 3. čtvrtletí podpořen především investicemi do  obydlí a strojního vybavení. V mezičtvrtletním srovnání se tvorba fixního kapitálu nezměnila a meziročně byla o 7,5 % vyšší.

Saldo zahraničního obchodu zboží a služeb v běžných cenách dosáhlo ve 3. čtvrtletí 87,2 mld. Kč, což bylo o 1,1 mld. Kč méně než před rokem. Vývoz, který vzrostl reálně meziročně o 7,2 %, byl tradičně tažen obchodem s dopravními prostředky, ale také například obchodem s elektronickými a optickými přístroji, se stroji a elektrickými zařízeními. Na růstu dovozu o 7,1 % se významně podílely například subdodávky pro automobilový průmysl a výrobu elektronických a optických přístrojů.

Růst české ekonomiky byl i nadále provázen růstem zaměstnanosti. V tuzemsku bylo ve 3. čtvrtletí zaměstnáno v průměru 5 358 tisíc osob. Celková zaměstnanost byla oproti předchozímu čtvrtletí o 0,8 % vyšší, meziročně vzrostla o 2,0 %. Vývoj na trhu práce tak i nadále kopíroval růst výkonnosti české ekonomiky.

 

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.