Evropská komise chce bojovat proti únikům DPH

Zpráva dne: Evropská komise oznámila, že chystá kroky, které povedou ke zlepšení boje proti únikům daně z přidané hodnoty (DPH), na které mimochodem poukázaly Paradise Papers.

Evropská komise chce bojovat proti únikům DPH, informuje tisková služba Evropské komise. 

  • Komise odhalila nové nástroje, které mají zvýšit odolnost evropského systému DPH proti podvodům
  • Mají ucpat právní mezery, které rozsáhlé podvody umožňují
  • Jde hlavně o modernější a rychlejší sdílení informací mezi členskými státy (např. o přeshraničních tržbách podniků nebo o obchodu s auty, který bývá kvůli odlišným sazbám DPH u nových a ojetých aut častým předmětem podvodů)
  • A také o prohloubení spolupráce mezi vnitrostátními daňovými a donucovacími orgány
  • Podvody na DPH způsobují členským státům i EU ztráty přes 50 mld. EUR ročně
  • Kauza „Paradise Papers“ ukázala, jak lze zneužít nedůsledného uplatňování pravidel DPH v EU
  • Nedávné zprávy navíc ukazují, že podvodné systémy DPH mohou být využívány k financování zločineckých či teroristických organizací

Evropská komise dnes představila nové nástroje, jimiž by se měla zvýšit odolnost evropského systému DPH proti podvodům a jež by odstranily právní mezery, které umožňují rozsáhlé podvody v této oblasti.

Tato nová pravidla mají zvýšit vzájemnou důvěru mezi členskými státy ke sdílení většího objemu informací a prohloubit spolupráci mezi vnitrostátními daňovými orgány a donucovacími orgány.

Podle těch nejmírnějších odhadů může podvodná činnost v oblasti DPH členským státům EU každoročně způsobit ztráty příjmů přesahující 50 miliard EUR. Jde o peníze, které by se jinak mohly investovat do veřejných služeb, jako jsou nemocnice, školy či dopravní infrastruktura. V kauze tzv. Paradise Papers opět vyšlo najevo, jak mohou podniky a zámožní lidé zneužít určité způsoby vyhýbání se daňové povinnosti a obejít pravidla EU pro platbu DPH, a příslušnou daň tak vůbec neodvádět. Z nedávno vydaných zpráv vyplynulo, že lze tyto typy podvodné činnosti dokonce využít k financování zločineckých organizací, včetně teroristických.

Na základě dnes představených opatření by si členské státy mohly snáze vyměňovat příslušné informace a lépe spolupracovat při potírání těchto aktivit.

Valdis Dombrovskis, místopředseda pro euro a sociální dialog, uvedl: „Přeshraniční podvodná činnost v oblasti DPH je hlavní příčinou ztráty příjmů do rozpočtu EU i jednotlivých členských zemí. Dnešní návrh má za cíl posílit spolupráci mezi evropskými orgány a úřady působícími na vnitrostátní úrovni, aby mohly tuto problematiku řešit společně, a tudíž i účinněji, a zajistily efektivnější výběr daní.“

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.