Velké změny v evropské zemědělské politice

Evropská komise. Evropská komise předložila návrh o budoucí podobě společné zemědělské politiky, informuje tisková zpráva EK.

  • Cílem zůstává zabezpečení kvalitních a cenově dostupných potravin, podpora evropským zemědělcům, udržitelný rozvoj venkova a ochrana životního prostředí
  • Změnit by se měl způsob provádění zemědělské politiky: více pravomocí půjde členským zemím
  • Cíle budou evropské, země si je stanoví společně, ale každý stát se rozhodne, jakým způsobem je nejlépe splní. Na výběr budou různé možnosti
  • V praxi by měl každý stát vypracovat „strategický plán společné zemědělské politiky“. Evropská komise plány schválí a bude hodnotit jejich plnění.
  • Návrh předpokládá zachování dvou pilířů společné zemědělské politiky: 1) podpora zemědělců přímými platbami a tržními opatřeními, 2) podpora rozvoje venkova formou projektů
  • Evropská komise chce také řešit srovnávání rozdílů ve výši přímých plateb zemědělcům napříč EU
  • Má se vytvořit platforma EU pro řízení rizik. Ta má pomoci zemědělcům vyrovnat se se změnami klimatu, volatilitou trhu a dalšími riziky
  • Návrh prosazovat větší využívání moderních technologií na podporu zemědělství, například satelitních obrazů
  • V květnu 2018 předloží Evropská komise návrh sedmiletého rozpočtu EU. Tam budou zemědělské politice přiřazeny konkrétní částky

Díky jednodušším pravidlům a pružnějšímu přístupu bude společná zemědělská politika (SZP) přinášet reálné výsledky, podporovat zemědělce a zajišťovat udržitelný rozvoj zemědělství EU.

To je základní myšlenkou sdělení „„Budoucnost potravinářství a zemědělství“, které dnes přijala Evropská komise. Nastiňuje v něm, jakým způsobem zajistit, aby nejstarší společná politika EU obstála ve zkouškách, které na ni v budoucnu čekají.

Klíčovou iniciativou sdělení je, že členské státy budou mít větší díl zodpovědnosti za výběr toho, jak a kam budou investovat finanční prostředky, které ze SZP dostanou, tak aby splnily ambiciózní společné cíle týkající se životního prostředí, změny klimatu a udržitelnosti.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.