Jednání o rakouské vládě směřují k povolení dvanáctihodinového pracovního dne

Aktuálně: V Rakousku se v rámci vyjednávání o vládě uvažuje o možnosti povolení dvanáctihodinového pracovního dne. Důvodem je prý zvýšení flexibility a konkurenceschopnosti.

Nová  vláda chce umožnit povolení dvanáctihodinového pracovního dne. A chce to realizovat rychle. Téma je trvalým „trhákem“ pro sociální partnery, neboť ekonomika potřebuje více flexibility, ale zástupci zaměstnanců se obávají, že budou zaměstnanci tlačeni k přesčasům.

Průzkum ukázal, že až 83 % zaměstnanců se obává, že by byli postiženi novým opatřením, pro 90 % z nich by bylo těžké až velmi těžké.

Z hlediska potřeba hospodářství, píše rakouský Kurier, je ovšem potřeba takové úpravy, a to u všech sektorů. Pracovní expert hospodářské komory Rakouska k tomu udává, že vidíme, že je stále více kolísání téměř ve všech oborech a potřeba převyšuje pracovní čas deseti hodin.

Zároveň se domnívá, že úprava by nebyla nadmíru využívána, protože lidé jsou při delší pracovní době méně produktivní a přesčasy by byly pro podnikatele drahé. Rakouská úprava říká, že příplatek za přesčasy je alespoň padesát procent, ale u některých kolektivních smluv to může být až 100-150 %.

60 hodin dává smysl jen v časech vysoké konjunktury. Pro hospodářství je ovšem důležité, mít možnost zvýšit konkurenceschopnost a podniky tak mohou vůbec přijímat zakázky.

Velmi intenzivní je obchod. Pro něj je dvanáct hodin „jen podmíněné téma.“ Zástupce skupiny REwe k tomu uvedl, že „vidí, že po dvanácti hodinách nemají lidé onu výkonnost. Dává to smysl v době jako jsou Vánoce. A také jsou i pracovníci, kteří si rádi odpracují tři hodiny v kuse déle, aby pak měli zbytek týdne volno.“

Nicméně předseda Komory pracujících to vidí jinak, pro něj je to poplach. A Svaz odborů se obává, že je to jen otevření dvířek pro „ukradení části mzdy.“

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.