HDP. Měření, které oddaluje ekonomickou statistiku od reality

Přečetli jsme: Dokáží statistická měření současné ekonomie opravu odkalit co se v hospodářství skutečně děje? Bude hrubý domácí produkt sesazen z trůnu a proč?

Diane Coyle z univerzity v Manchesteru píše o tom, že kategorie HDP má své velké vady a neposkytuje dobrý obrázek toho, co se skutečně v ekonomice děje.

Velmi živý obor současné ekonomie je otázka měření a toho, do jaké míry statistika odráží, co se děje v ekonomice. Statistika většinou moc velké nadšení nevyvolává. Pozornost ukazuje na skepticismus kolem existující statistiky, především co se týká HDP.

Jeden z dílků skládačky je „otázka produktivity“ a toho, do jaké míry špatné měření digitalizace vysvětluje slabý růst produktivity. Další je dlouhodobá kritika HDP jako smysluplného měření pokroku, například z důvodů ekologické udržitelnosti nebo příspěvku k blahobytu společnosti.

Tyto dva přístupy se sbližují kolem rozlišení agregované částky tržní ekonomické aktivity a celkového ekonomického blahobytu. Konvenční výrok o HDP nám říká, že má jen počítat to první, ne to druhé. HDP nezachycuje ekologické faktory, nezvažuje příjmovou distribuci. Ale dokud tato mezera byla relativně konstantní, pak byl růst HDP docela dobrým měřítkem zlepšení ekonomického blahobytu.

Je možné, že rozdíl mezi celkovou tržní ekonomickou aktivitou a blahobytem se zvětšuje, protože je tu technologický pokrok a jeho dynamika, ale statistika nikdy nezachytila přínos z pokroku v období inovace, ať už to jsou léky nebo Internet.

Co statistika zamlžuje?

Obhajoba HDP je ovšem dosti slabá. On totiž zachycuje i netržní aktivity, ale jiné produktivní aktivity už ne. Byznys a vláda jsou „ekonomika“, ale dobrovolná práce a práce v domácnosti už ne. Poválečné sociální změny – tedy počet žen, které nepracují v domácnosti a zvýšené nákupy připraveného jídla, péče o děti, domácí spotřebiče a tak dále – přidaly statistice produktivity na kráse. Subtilněji řečeno, statistika zamlžuje rozdíl mezi tržními ekonomickými aktivita a navýšení ekonomického blahobytu, které nemůže být oceněno tím, že se konvertuje nominální HDP do „reálných“ čísel.

Ekonomové a statistici začínají akceptovat, že ekonomická statistika a její rámec se musejí změnit. Někteří říkají, že je potřeba udělat lepší vedlejší účty, kde budou data o životním prostředí a domácnostech. Ale proč by zásadní otázky měly být vedlejší účty? HDP lze jistě vylepšit.

Je možné navrhnout lepší měření služeb a nehmotných aktiv a přím měření ekonomického blahobytu, který je vytvořen digitálními statky. Je potřeba také vzít v úvahu distribuci příjmů a odstranit neproduktivní finanční aktivity.

Dlouhodobé doporučení bylo radikálnější: vzdát se HDP jako měřítka pokroku ve prospěch měření přístupu k různým druhům aktiv, včetně finančního bohatství, ale také přírodního kapitálu, nehmotných aktiv, infrastruktury a lidského a sociálního kapitálu. To bylo inspirováno ideou ekonoma Amartya Sena, že prosperita spočívá v tom, že lidé mají schopnosti potřebné vést život, který jim připadá smysluplný. Je potřeba odejít z měření ekonomického pokroku jen kvůli krátkodobému toku aktivity.

Reforma bude trvat, protože musí být konsenzus, jak ji provést. Statistické standardy jsou jako technické standardy. Ale jsem si jistá, uzavírá Diane Coyle, že za deset či dvacet let bude HDP sesazeno z trůnu.

Články zveřejněné v sekci Přečetli jsme nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.