Komise představila plán, jak posílit eurozónu

Evropská komise.  EK zveřejnila následující tiskovou zprávu, která představuje její plány pro posílení eurozóny:

  • Aby EU odolala příštím krizím, navrhuje Komise zřízení Evropského měnového fondu (EMF)
  • EMF má pomáhat zemím EU znovu získat nebo zachovat přístup k trhu se státními dluhopisy, poskytovat společné jištění a fungovat jako půjčovatel poslední instance na řešení potíží bank v problémech
  • Komise otevírá diskuzi o evropském ministru hospodářství a financí, který by spojoval funkce místopředsedy Komise a předsedy Euroskupiny
  • Komise dále navrhuje začlenit do práva EU tzv. fiskální pakt – mezivládní dohodu pro zdravé státní rozpočty a finance, který ČR jako jediná spolu s Británií nepodepsala
  • Navrhuje nové rozpočtové nástroje pro eurozónu v rámci rozpočtu EU
  • Sem patří např.: předvstupní nástroj pro kandidáty na euro včetně ČR a fond pro země, které jsou zasaženy krizí a musí škrtit domácí investice
  • Tyto návrhy jsou součástí diskuze o budoucnosti EU, která by se měla završit do léta 2019

Prohloubení hospodářské a měnové unie (HMU) je prostředkem, který má tyto cíle: více pracovních míst, růst, investice, sociální spravedlnost a makroekonomickou stabilitu. Jednotná měna zajišťuje ochranu a příležitosti pro Evropany a silná a stabilní eurozóna je zásadní pro své členy i pro EU jako celek. V posledních letech dochází k významným institucionálním reformám, které mají posílit HMU v Evropě, avšak její struktura je stále nedokončená. Dnešní plán odráží zbývající výzvy a stanoví další postup.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.