Tusk ukázal pravou tvář “nápadu za všechny prachy”

Přečetli jsme: Tuskova kritika kvótového systému je popisem reality, na které se Evropská unie nemůže shodnout. Jeho návrh nechat jednotlivé země osamoceně řešit uprchlickou otázku je ale přehodnocením dosavadních evropských hodnot.

Donald Tusk je realista a sklidil za to kritiku od Merkelové. EU, která se neumí ani shodnout na popisu reality nemůže najít žádná řešení pro aktuální velké výzvy.

Předseda Rady EU Donald Tusk mířil svými kacířskými poznámkami k uprchlické politice na své domácí publikum, píše Sascha Lehnarzt v komentáři pro Die Welt. Tusk se domnívá, že by v Polsku ještě mohl mít politickou budoucnost.

Někteří si myslí, že bude kandidovat v roce 2020 na prezidenta země. Takže může být užitečné, i v Bruselu potvrdit to, o čem je stejně většina Poláků přesvědčena: že rozdělovací klíč pro uprchlíky byl tedy skutečně „nápad za všechny prachy“, který v realitě zcela ztroskotal.

Je možné si stěžovat, ale přístup skutečně orientovaný na řešení by mohl spočívat i v tom, podívat se realitě do očí. A když to člověk udělá, pak nutně dojde k závěru, že Tusk vyslovil smutnou pravdu. Rozdělovací klíč vymyšlený v roce 2015 je skutečně neefektivní a vysoce rozdělující. V žádném případě nejde jen o údajný vzdore z resentimentu, který vedou země Visegrádu, jenž se brání především přijímání muslimů.

Jde také o země jako je Francie, jejíž reprezentanti sice mají záviděníhodný talent přísahat na evropské ideály ve vzletných řečech, ale v praxi se drží hodně zpátky, když jde o to, odlehčit sousedovi v uprchlické otázce.

Ten zásadní důvod, proč rozdělování nefunguje, ovšem není nedostatek solidarity členů EU, ale prostě a jednoduše to, že uprchlíci ukazují jen málo sklonu k tomu se nechat rozdělovat evropskou byrokracií. Jdou prostě do těch zemí, o nichž snili. Nebo v té zemi už jsou, a nechtějí z ní pryč.

Když kancléřka zavrhne Tuskovy teze s tím, že „nemůže být mezi členy EU žádná selektivní solidarita“, pak jen říká, že by to nemělo být tak, jak to podle jejího mínění nemá být. Ale přesto to tak je.

EU, která se nedokáže ani shodnout na popisu reality, nemůže najít řešení pro aktuální největší výzvy. Ale nechat nejvíce postižené země osamocené, jak Tusk navrhuje, by nebylo nic jiného než přehodnocení všech doposud uvedených evropských hodnot.

Evropa v roce 2018 pak bude Evropa, v níž je každý sám sobě svůj bližní.

Články zveřejněné v sekci Přečetli jsme nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.