Programové prohlášení vlády: Komplexní pohled

Oponentura !Argumentu: Ilona Švihlíková nabízí první komplexní hodnocení programového prohlášení nové vlády Andreje Babiše. K jednotlivým kapitolám budeme zveřejňovat detailnější pohledy. 

!Argument nabídne sérii článků, které se odborně a věcně, bez protibabišovské hysterie, podívají na programové prohlášení vlády. Včera zveřejněné programové prohlášení nabízí materiál k tomu posoudit, jakou politiku bude menšinová vláda pod vedením Adreje Babiše provozovat.

Pokud někdo očekával, že program bude mít ostře pravicové rysy à la Kalousek-Nečas, tak se dosti spletl. Program Babišovy vlády reflektuje to, jaké voličské skupiny k sobě hnutí ANO nalákalo. Najdeme v něm tedy dost sociálních prvků, i řadu témat, které se minulé vládě nepodařilo vyřešit (například superhrubá mzda či otázka lichvy).

Dále se bezesporu projevuje ona „efektivita“, o které jsem psala zde. Ve všech kapitolách je patrná snaha o efektivitu, naštěstí nikoliv ve smyslu „škrtů“, ale v poměru „cena – výkon.“ O manažerském přístupu se už přímo píše v části u školství: postavení ředitele školy jako manažera.

V textu se často vyskytuje slovo předvídatelný, zjednodušení, transparentní pravidla atd. Není zde patrný ideový záměr vlády. Řečeno jednoduše – autu se nestanovuje směr, ale spíše se opravuje motor, výfuk a ladí převodovka (čímž není řečeno, že to není potřeba).

Velká pozornost je věnována digitalizaci. Nemusí to být nutně úlitba Pirátům, digitalizace je další nástroj, jak zvýšit efektivitu ve správě státu. Tam už se hovoří i o „přestavbě Česka“, s řadou velmi ambiciózních plánů, které jsou pro programové prohlášení typické. V tomto případě jsou ovšem ambice enormní, osobně bych to odhadla na nejméně dvě funkční období (podobně u dopravy).

Za povšimnutí stojí také délka této části programového prohlášení a relativně podrobný rozpis kroků a záměrů.

V oblasti školství je slibována revize „inkluze“, která vyvolala mezi rodiči velké znepokojení a rozhodně sociální demokracii, která ji prosazovala, u voličů nepomohla. Vláda slibuje, že studium na vysokých školách nebude zpoplatněno – zde opět platí poznámka o tom, že program Babišovy vlády nelze jednoduše vložit do kolonky „pravicový.“

Plně v souladu s „hlavním proudem“ je prohlášení v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, a to včetně navyšování vojenských výdajů na 2 % HDP, což je ekonomická i bezpečnostní šílenost, které se všichni drží jako svatého „závazku.“ (Nečekejme, že se někdo bude ptát, proč je potřeba tolik zbrojit). Na druhou stranu je odmítáno euro (proti němuž je 70 % občanů).

Do programového prohlášení se dostalo téma migrace (v sekci vnitřní politika) a snaha zastavit nelegální migraci, včetně odmítání kvót. Zde může nová vláda, kromě spojenectví ve Visegrádu, počítat se spojenectvím nové rakouské vlády.

V oblasti vnitřní bezpečnosti se skrývá zjednodušená (zase!) komunikace s občany a hned ve stejném odstavečku najdeme i „zefektivnění“ politické, tedy zavedení jednokolových voleb do Senátu. O vládě dosti vypovídá to, že tuto politickou úpravu najdeme právě v této sekci.

Vzhledem k dalším programovým plánům, které se týkají snazší komunikace občana se státní správou, je dojem z programového prohlášení ve smyslu občan-klient a vláda jako manažeři-správci velmi silný.

V oblasti právo a spravedlnost se znovu objevuje otázka lichvy a „ožebračování chudých“, v této části najdeme také slib (už tolikrát opakovaný) zákona o všeobecném referendu, ovšem s dodatkem, aby se „nemohlo stát nástrojem tyranie většiny vůči názorové menšině.“

I v zahraniční politice, podobně jako v bezpečnosti najdeme vedle ukotvení v NATO i pevný bod v EU, která ovšem potřebuje podle programového prohlášení reformu. Znovu se objevuje téma migrace a uprchlíků, kde je zdůrazněno, že rozhodování o „migračním mixu“ musí zůstat v kompetenci jednotlivých států. Potěšila mě formulace, že „největší prioritou je zachování míru, tedy dodržování mezinárodního práva.“ Kéž by to nezůstalo jen na papíře.

Zefektivnění a zjednodušení (dotační řízení a zjednodušení agendy…) se nevyhnulo ani kultuře, která se může, minimálně dle programového prohlášení těšit na zvýšení platů pracovníků tohoto sektoru.

Systém občan-klient, je patrný i ve zdravotnictví, kde bude zefektivňování procesů probíhat obzvláště intenzivně, alespoň tedy podle programového prohlášení. Vzhledem k osobě ministra, který je stejně „stár“ jako rakouský kancléř, alespoň může uklidňovat formulace, že změny v oblasti zdravotnictví nelze dělat na jedno období, ale bude zde snaha hledat konsenzus s opozicí. (Koneckonců v případě menšinové vlády se neustále bude hledat konsenzus s někým).

Z ekonomických témat najdeme přehodnocení investičních pobídek (k němuž mělo dojít již dávno). V části průmyslu a obchodu najdeme lithium – tedy nikam nezmizelo, jak říkají někteří, ale má svou vlastní část (plus je uvedeno v úvodu části), v němž se opět zdůrazňuje role firmy DIAMO (která se ovšem specializuje na uran). Tady se přímo hovoří o posílení pozic státu z hlediska „efektu z těžby.“ Z hlediska energetiky je důraz kladen na jádro, zmínka je rovněž o platbách za obnovitelné solární zdroje, které představují rostoucí zátěž v rozpočtu.

Důraz na investice hodnotím pozitivně. Když pravicová opozice kritizuje nedostatečnou investiční aktivitu, tak má bohužel pravdu. Stát postupně ztrácel schopnost angažovat se ve velkých investičních projektech (nemusí to nutně být Temelín), což je potřeba změnit. V programovém prohlášení najdeme i dva odstavečky k akutnímu tématu bydlení. Hovoří se o stabilizaci a o dostupném nájemním bydlení (bez dalších podrobností), zákon o sociálním bydlení není zmiňován, hovoří se o lidech v bytové nouzi. Praxe ukáže, do jaké míry se projeví přípravy, které učinila, leč nedotáhla, vláda minulá. Nicméně je možné usuzovat, že tato problematika nebude již na MPSV, ale na MMR.

V zemědělství se objevuje téma potravinové soběstačnosti hned v úvodu kapitoly, zřejmě jako strategický cíl. Na této kapitole, které se budeme v !Argumentu ještě podrobně věnovat, mně upřímně nejvíce zaujalo, jak velmi stručná je. V oblasti životního prostředí je na prvním místě uvedeno zadržování vody v krajině, čímž vlastně ministr Brabec navazuje na své předchozí působení (i zde !Argument přinese podrobnější vhled do problematiky).

Shrneme-li: podle programového prohlášení je jasné, že Babišův záměr je vláda efektivity. Neprojevují se v ní nijak silně pravicové prvky, Babiš si je jasně vědom, jaké voliče k sobě přetáhl. Programové prohlášení je velice ambiciózní, v řadě kapitol najdeme cíle, které nemohou být ani při optimálních podmínkách realizovány v rámci jednoho volebního období. Z hlediska zahraniční politiky a bezpečnosti je programové prohlášení ukotveno v mainstreamu, velká pozornost je věnována otázce migrace a suverenity států v této oblasti. Některé části programového prohlášení jsou relativně podrobné, některé ale dosti vágní a nejasné.

Zůstává otevřenou otázkou, zda se Babišovi podaří získat si důvěru hned na první pokus (domnívám se spíše, že uspěje pokus druhý).

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.