Prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů bylo v EU investováno do reálné ekonomiky již 278 miliard EUR

Evropská komise. Evropská komise zveřejnila zprávu o stavu čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů.

  • V prvních dvou letech podporu obdrželo téměř 793 500 podniků a bylo vytvořeno přibližně 154 000 nových pracovních míst
  • V České republice se čerpání fondů EU rovněž zrychlilo
  • Na konkrétní projekty bylo ke konci října vyčleněno přes 200 mld. korun, tedy 39 % z celkové částky pro sedmileté období
  • To řadí ČR na 21. místo v rámci EU28

Nová zpráva, která byla dnes zveřejněna, zdůrazňuje, čeho se podařilo prostřednictvím pěti fondů EU dosáhnout od počátku období financování, přičemž provádění programů na období 2014–2020 nyní probíhá naplno.

Do října 2017 byla téměř polovina prostředků uvolněných z evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů na období 2014–2020 vyčleněna na konkrétní projekty. Do konce roku 2016 podporu z fondů obdrželo téměř 793 500 podniků a bylo vytvořeno přibližně 154 000 nových pracovních míst.

Pomoci při hledání zaměstnání nebo při rozvíjení svých dovedností využilo již 7,8 milionu občanů a zlepšila se biologická rozmanitost 23,5 milionu hektarů zemědělské půdy. Celkem byly do konce roku 2016 vybrány dva miliony projektů financovaných z EU, což je o 1 milion více než v roce předchozím.

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, k tomu dodal: „Evropské strukturální a investiční fondy hrají klíčovou úlohu při posilování jednotného trhu. Pomáhají našim ekonomikám v růstu a při stimulaci vytváření pracovních míst a inovací v Evropě. Spojením strukturálních fondů s Evropským fondem pro strategické investice se rovněž umožňuje financování rizikovějších, avšak slibných projektů. Rád bych vyzval předkladatele projektů, aby zvážili využití této možnosti.“

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová k tomu uvedla: „Počet projektů financovaných z EU se během jediného roku zdvojnásobil, což ukazuje, že provádění nabralo plné tempo. Evropské strukturální a investiční fondy fungují naplno a budou jako vítr do plachet rozvoje Evropy v příštím desetiletí.“

Kromě projektů financovaných z EU v oblasti digitalizace, sociálního začleňování a životního prostředí, které nyní spatřily světlo světa, tato zpráva poukazuje na skutečnost, že novinky zavedené v období financování 2014–2020 se skutečně vyplatily.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.