Zlatý věk zemního plynu se mění v bublinu

Přečetli jsme: Vyhlídky zemního plynu jako komodity v podobě LNG na globálním trhu nejsou moc dobré, protože neobstojí v konkurenci s obnovitelnými zdroji nebo s uhlím. Zlatý věk plynu se mění v bublinu. 

„Zlatý věk zemního plynu“ nedopadl tak, jak říkali producenti ještě před pár lety, píše Nick Butler pro Financial Times.

Zemní plyn měl být neodolatelnou alternativou budoucnosti. Po katastrofě ve Fukušimě byly zavírány jaderné elektrárny v celé zemi a prudce vzrostly dovozy zemního plynu. Zemní plyn byl bezpečný, spolehlivý a čistší než uhlí, takže měl být jasnou alternativou.

Navíc, tradičně to byl byznys plynovodů na třech regionálních trzích, ale změnil se díky LNG na trh globální. Zkapalňování zemního plynu a doprava tankery umožnila dopravu na vzdálené trhy. A už se tvořil kvetoucí světový trh, píše Butler. Takže se očekávaly navýšené objemy, a to vedlo k honbě za investicemi do vysoce drahých projektů LNG. Globální poptávka po plynu se zvýšila, ale ne tak, jak se předpovídalo.

Břidličná revoluce v USA v zemi změnila dramaticky sektor výroby elektřiny, zemní plyn se stal silnou konkurencí zavedeného uhelného sektoru, kterou ani Donald Trump nemůže zvrátit. Jenže v Japonsku se zase začalo oživovat jádro a v Evropě jak uhlí, tak zemní plyn ztrácejí ve prospěch obnovitelných zdrojů, vedených větrnou energií. Nejprve to byly dotace, ale nyní jsou v této oblasti (větru) dosahovány takové úspory, že je možná konkurence bez pomoci.

Poptávka po zemním plynu v Evropě je o 12 % nižší, než byla před deseti lety. Čínská a indická poptávka roste, ale dramaticky narůstá i solární energie, u níž náklady klesly o 85 % od roku 2009. Nicméně obě dvě země zaměstnávají velké množství lidí v těžbě uhlí, což bude těžké překonat.

Výsledek toho všeho je, že růst nabídky plynu překračuje poptávku a ceny jdou dolů. LNG znamená, že se objevuje spotový trh a také přímá konkurence, tedy něco zcela nového od dřívější situace, kdy pole k těžbě rozvíjeny jen tehdy, když nakupující podepsal dlouhodobý kontrakt na dodávky. A představa, že cena plynu je prostě spojena s cenou ropy, je už mimo – ty dva trhy jsou zcela odlišné.

Vezmeme-li německou dovozní cenu jako benchmark, pak jsou náklady reálně nižší než byly před třiceti lety. Mnoho projektů LNG už běží, ale hodně jich je ještě stavěno, což nad odvětvím vytváří temný stín. Co se stane za ty dva roky, až tyto projekt najedou?

Plyn má velkou konkurenci

Těžko lze předpokládat, že by globální trh se zemním plynem byl méně konkurenční. Nedostatek plynu se neobjevuje. USA jsou nyní exportérem, Rusko chce prodávat víc a Írán, který má obrovské nerozvinuté rezervy, by se rád připojil.

Nalezená pole například u východní Afriky jsou u ledu. Růst poptávky, ať už v Asii či v Evropě, bude záviset na tom, zda ceny zemního plynu budou snižovány, aby se soutěžilo s trhem uhlí a obnovitelných zdrojů.

Například v takové Indii uhlí má oporu ve velkém množství uhelných elektráren a také je spojeno s množstvím pracovních míst. Zdá se, že budoucnost energetiky Indie bude kombinace uhlí a soláru. V Evropě je tu konkurence obnovitelných zdrojů, které podporuje veřejná politika, zemní plyn se může stát balancujícím zdrojem v energetickém sektoru, který bude pokrývat výkyvy u soláru a větru.

A pokrok v technologii rozvodné sítě pozici zemního plynu zhorší. Je možné, že politika ovlivní cenu tak, že bude moci zemní plyn konkurovat uhlí. V Evropě se ale spíše bude podporovat větrná energetika. Ale když nebude daň na uhlí, pak jsme znovu u nákladů. Mohou být náklady na LNG sníženy? Tankery mohou být menší, ale nejsou známky, že by náklady na zkapalňování a zpětné zplynování mohly být sníženy.

Vyhlídky ukazují, že obchod na velké vzdálenosti bude omezený a zemní plyn bude konkurenceschopný jen v lokálních podmínkách, tam, kde bude moci být dopravován na krátké vzdálenosti plynovodem.

Tak je tomu v USA a může to být i v Číně, když se rozvinou dostatečné zdroje břidlic. Tam, kde bude plyn schopen konkurovat, bude hrát v energetickém mixu velkou roli. Ale ceny a marže nebudou vysoké. Ti, kteří snili o stále rostoucích objemech a cenách, budou zklamáni.

Zlatý věk se stal jen zlatou bublinou.

Články zveřejněné v sekci Přečetli jsme nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Ilustrační obrázek: Autor – kees torn – Flickr: ARCTIC LADY, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31942464

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.